Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: uuden yleiskaavan laatiminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: uuden yleiskaavan laatiminen

18.9.2018 16:00

Ilmakuva Sairaalanniemestä Rovaniemellä

Rovaniemen kaupunginhallitus päättää 24.9. yleiskaavatyön käynnistämisestä.

Yleiskaava on koko kaupungin maankäytön suunnitelma. Tällä hetkellä Rovaniemellä ei ole koko kuntaa kattavaa yleiskaavaa, mikä tuottaa vaikeuksia maankäytölle ja kaavoitukselle.

Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2006 alussa. Yhdistymissuunnitelmassa keskityttiin palvelujen kehittämiseen ja turvaamiseen, mutta maankäyttöä koskevia linjauksia ja suunnitelmia ei juuri tehty. Vuonna 2002 hyväksytty yleiskaava koskee luonnollisesti vain entisen kaupungin aluetta.

Ensimmäinen suunnitelma, jossa käsiteltiin maankäytön tavoitteita, oli alueiden käytön strategia (2006). Strategiassa määriteltiin tulevia kaavoitettavia alueita asumiseen, matkailuun ja elinkeinotoimintaan. Tältä pohjalta laadittiin myös ensimmäiset kaavoitusohjelmat. Strategia päivitettiin vuonna 2012.

Vuosikymmenen vaihteessa asuminen liitettiin kaavoitusohjelmiin ja muodostettiin maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO), jota on päivitetty vaihtelevasti 1–2 vuoden välein. Tarkastelujakso on lyhyt, vain noin 5 vuotta. Rovaniemen keskustan osayleiskaava valmistui vuonna 2012. Osayleiskaava on ollut pohjana ydinkeskustan asemakaavojen laadinnassa. Palvelukylien osayleiskaavat on nyt laadittu kaikkien kuuden palvelukylän osalta ja tekeillä on asemakaava-alueiden lähialueiden osayleiskaavoja.

Tarve koko asemakaava-alueen ja lähialueiden kokonaisvaltaiseen ja yleispiirteiseen maankäytön tarkasteluun on käynyt kaupungin kannalta välttämättömäksi.

Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa asemakaavojen laatimista. Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti asumisen, palvelujen, liikenneväylien ja työpaikkojen sijaintia kaava-alueella. Rovaniemellä on poikettu tästä menettelystä muutamissa asemakaavahankkeissa, mikä on aiheuttanut hankaluuksia ja vaikeuksia kaavan toteuttamisessa (valitukset, hinta, yhdyskuntatekniikka).

Yleiskaavatarkastelussa tulee ratkaista kaupungin kasvusuunnat, jotka ohjaavat maanhankintaa. Nykyiset Rovaniemen kaavat toteutuvat muutamassa vuodessa, jonka jälkeen ei ole uusia alueita kaavoitettaviksi.

Yleiskaava on tarkoitus tehdä koko asemakaava-alueella ja siihen liittyvillä lähialueilla pitkän aikavälin tarkasteluna esimerkiksi vuosiin 2035–2040 saakka. Yleiskaavan vahvistaa kaupunginvaltuusto.

Asemakaavamuutoksia käsittelyssä – torin uuden sijainnin selvittely käynnistymässä

Rovaniemen torin uuden sijaintipaikan selvittely on käynnistymässä. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää kaupunginhallitukselle, että se käynnistäisi 1. kaupunginosan korttelia 17 (tontit 1, 2 ja 8) sekä Lordin aukiota ja sitä ympäröiviä katualueita (Korkalon-, Pekan-, Maakunta- ja Koskikatu) koskevan asemakaavan muutostyön.

- Lapinmaan tontti on aivan  kaupungin ydinaluetta, joten sen hyvä kaavoittaminen on tärkeää. Esiin nousevat erityisesti torialueen suunnittelu, maanalaisen parkkeerauksen ratkaisut ja rakennuskorkeus, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen sanoo.

Kaavamuutosalue on määritelty keskustan osayleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi. Lordin aukio on osoitettu osayleiskaavassa laajennettavaksi siten, että toritoiminnot ovat alueelle sijoitettavissa. Torin tarkka rajautuminen ja laajuus täsmentyvät kaavatyön kuluessa. Asemakaavan muutoksesta päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus käsittelee 24.9. kokouksessaan myös muun muassa Ratamestarinpuiston (1. kaupunginosa) asemakaavan muutosta ja tonttijakoa. Asemakaavassa alueelle muodostuisi liikerakennusten tontti, kerrosluvulla II ja rakennusoikeudella 200 k-m2. Tontilla oleva vanha rautatieläisten asuinrakennus suojeltaisiin. Lisäksi tontilla oleva Rautatien rakentajien muistomerkki ja sen lähiympäristö saisi suojelumerkinnän. Lopullisesti kaavamuutoksesta päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus käsittelee myös mm. nuorten Ohjaamo-toiminnan vakinaistamista. Ohjaamo on koonnut vuodesta 2015 alkaen nuorten koulutus-, työvoima- ja ohjauspalvelut kokonaisuudeksi, joka valmentaa nuoria muuttuvaan työelämään.

Kaupunginhallitus päättää myös alueellisten kehittämisverkostojen perustamisesta.

Lisätietoa em. asioista ja kokouksen muut asiat esityslistalta.