Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee viimeisen vanhan kuntamallin mukaisen tilinpäätöksen

Julkaistu 22.3.2023 11:00

Jätkänkynttilä_ Kuva_Roi kaupunki Antti Kuronen.jpg

Uutinen päivitetty 31.3.2023: Korjattu Ounastähti koulutuskuntayhtymän ylijäämän suuruus.  

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 27.3.2023 vuoden 2022 tilinpäätöstä. Tilinpäätös on viimeinen, jossa mukana on vielä vanhan kuntamallin mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut.

Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös on 2,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä on kuitenkin noin miljoona euroa pienempi kuin alkuperäinen talousarvioennuste. 

“Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, edelleen jyllännyt korona ja historiallisen hyvinvointialueuudistuksen valmistelu tekivät vuodesta jälleen hyvin poikkeuksellisen ja vaikuttivat monella tavoin niin rovaniemeläisten elämään kuin kaupungin talouteen ja toimintaan. Maailmantilanteen heilahteluista huolimatta horisonttimme pysyi vakaana ja talous toteutui hieman alkuperäistä talousarviota parempana, vaikkakin alijäämäisenä”, sanoo Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio

Peruskaupungin taloutta paransivat viime vuonna poikkeukselliset erät. Näitä ovat esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän aiempien vuosien kertyneiden ylijäämien palautukset, jotka olivat yhteensä 8,1 miljoonaa euroa ja kohdistuvat ainoastaan vuoteen 2022.

Lisäksi Lapin sairaanhoitopiiri oikaisi vuonna 2022 jäsenkuntien kuntalaskutusta, mikä paransi vuoden 2022 tilinpäätöstä 2,9 miljoonaa euroa. 

Rovaniemen kaupunki sai vuonna 2022 valtion korona-avustusta lähes 8,9 miljoonaa euroa. 

Siirtoviivemaksut ja erikoissairaanhoito kasvattivat toimintamenoja

Rovaniemen peruskaupungin toimintakate pieneni edellisvuodesta reilu 12 prosenttia lähes 428 miljoonaan euroon. Tähän vaikutti toimintakulujen 8 prosentin kasvu. Toimintakuluissa suurin kasvu oli palvelujen ostoissa, jotka kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosenttia. Toimintatuotot pienenivät edellisvuoteen verrattuna noin 13 prosenttia 65,4 miljoonaan euroon. Toimintatuottojen muutos johtui korona-avustusten vähentymisestä. 

Ensihoidon kustannusten maksukatto asukasta kohden ylittyi muissa Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa, mutta alittui Rovaniemellä. Tämän vuoksi Rovaniemelle tuli maksettavaksi muiden kuntien puolesta maksutasausta yhteensä 2,89 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiiri hyvitti tämän summan muille sairaanhoitopiirin jäsenkunnille. 

Kaupungin sairaanhoitopiirille maksamat siirtoviivemaksut vuonna 2022 olivat puolestaan 7,1 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiiri lopetti siirtoviivemaksujen perinnän syksyllä 2022.

Uutta lainaa investointeihin 

Vuonna 2022 Rovaniemi nosti uutta lainaa 11,2 miljoonaa euroa ja lyhensi vanhoja lainoja 16,2 miljoonaa euroa, jolloin lainakanta väheni noin 5 miljoonalla eurolla. Kaupungin lainakanta vuoden 2022 lopussa oli 285 miljoonaa euroa (4 417 euroa/asukas) ja koko konsernin lainakanta 368 035 miljoonaa euroa (5 703 euroa/asukas). 

“Kaupunki rahoittaa investointejaan ottamalla lainaa. Lainaa tarvitaan, koska kaupunki kasvaa ja kehittyy”, Vainio sanoo.

Peruskaupungin investointimenot olivat 15,8 miljoonaa euroa, ja ne keskittyivät katujen kunnossapitoon ja rakennusten korjauksiin. 

Verotulojen ja väestön kasvu jatkui

Verotulojen kasvu jatkui. Verotulot nousivat edellisvuodesta 4,5 prosenttia 296,7 miljoonaan euroon. Myös Rovaniemen väkiluku kasvoi jo 20. vuotta peräkkäin. Kaupungin väkiluku vuoden 2022 lopussa oli 64 535 ja kasvoi edellisvuodesta 341 henkilöllä. 

“On huomionarvoista, että ikärakenteemme on nuori ja 1–6-vuotiaiden määrän arvioidaan valtakunnallisesti verrattuna poikkeuksellisesti kasvavan. Tämä vaikuttaa tulevaisuudessa muun muassa varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen, mikä on lähtökohtaisesti positiivinen asia”, Vainio sanoo. 

Kaupungin vuoden 2022 rahoitustuotot ja -kulut olivat 19,4 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien määrä kasvoi edellisestä tilikaudesta 8,6 prosenttia 123,6 miljoonaan euroon.Kaupungin vuosikate oli 11,8 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Rovaniemi-konsernin ylijäämä 22 miljoonaa euroa

Kuntien talouden tilaa arvioidaan konsernin tilinpäätöksellä. Koko konsernin tilinpäätös on noin 22,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Konsernitilinpäätöksessä merkittävimmät ylijäämät omistusosuudet huomioiden tekivät Napapiirin Energia ja Vesi Oy (22,7 miljoonaa euroa) ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymä (8,8 miljoonaa euroa). Ylijäämien kertymiseen vaikutti voimakkaasti sähkön markkinahintojen nousu.

“Neven tuottaman kaukolämmön hinta pysyi ennallaan vuonna 2022 nousupaineista huolimatta. Valtakunnallisesti kaukolämmön hinta nousi vuoden 2022 aikana lähes 10 prosenttia”, Vainio sanoo. 

Rovaniemi-konsernin vuosikate oli 71,0 miljoonaa euroa. Investointimenot olivat konsernissa yhteensä 39,6 miljoonaa euroa. 

Konsernin omavaraisusaste parani hieman edellisvuoden 43,3 prosentista 44,1 prosenttiin. 

Tulevaisuudessa korostuvat sivistyspalvelut sekä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen 

Vuodesta 2023 kaupungin rooli myös talouden näkökulmasta painottuu palveluverkon ja tilaratkaisujen taloudellisten vaikutusten seurantaan. Lähivuosina isot investointikohteet, koulurakennukset ja kaupungintalo, nostavat kaupungin lainakantaa. Sivistyspalveluiden, elinvoiman edistämisen sekä hyvinvoinnin merkitys kaupungin taloudessa kasvaa. Esimerkiksi koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden osuus kaupungin kokonaisbudjetista kasvaa huomattavasti.

“Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuodenvaihteen ympärillä kaksi keskeistä strategista kaavaa. Sairaalanniemen ja Valionrannan asemakaavat kehittävät kaupunkiympäristöä ja luovat uusia asumisen ja yrittämisen edellytyksiä. Voimme olla myös ylpeitä kaupunkimme laajasta urheilu- ja kulttuuritarjonnasta”, toteaa Vainio. 

Tilinpäätös saatetaan valtuuston käsittelyyn kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla).