Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: Saarenkolmion asemakaavatyö ja uudet luovutusehdot 3. ja 6. kaupunginosien tonteille
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: Saarenkolmion asemakaavatyö ja uudet luovutusehdot 3. ja 6. kaupunginosien tonteille

13.5.2019 15:15

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että Syväsenvaarassa sijaitsevan Saarenkolmion alueen asemakaavaa ryhdytään muuttamaan kaavaluonnoksen (6.12.2018) periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään lausunnot.

Asemakaavan muutosluonnoksessa Pulkamontien pohjoispuolelle sijoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta, tonteilla on rakennusoikeutta 1500 k-m². Pulkamontien varrella sijaitsevalle puutarhalle merkitään oma tontti ja Pulkamontien eteläpuolelle (Takapudas) sijoitetaan asuinkortteleita. Ryhmäpuutarhan alueelle tehdään muutoksia ja kortteliin lisätään rasitteet siellä kulkevia johtolinjoja varten. Villenväylän varrelle sijoittuu yksi suuri toimitilarakennusten korttelialue. Kaava-aluetta halkovat erityisalueet poistetaan. Kevyen liikenteen ohjeelliset merkinnät sekä virkistysreitit on saatettu ajantasaisiksi. Lisäksi Keskusväylän varren länsipuolella olevien liiketonttien pinta-aloja on muutettu suuremmaksi. Asemakaavamuutoksesta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus päätti myös muun muassa uusista luovutusehdoista 3. ja 6. kaupunginosien tonteille sekä 3. kaupunginosan asuinkerrostalotonteille. Tonteille määritellään vuokra- ja myyntihinnat, koska vanhat maanvuokrasopimukset ovat umpeutumassa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nuorisohallituksen esityksen mukaisesti jakaa nuorille vuoden 2019 harrastustukea yhteensä 7850 euroa. Tukea myönnetään mm. kursseihin, osallistumismaksuihin ja materiaalihankintoihin. Tukihakemuksia saapui 172 kappaletta.