Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: Sairaalanniemen asemakaavatyö eteenpäin

Julkaistu 2.12.2019 18:00

Sairaalaniemi

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 2.12. yksimielisesti käynnistää Sairaalanniemen asemakaavamuutostyön.

Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda Sairaalanniemeen puitteet viihtyisälle asuinalueelle sekä kehittää rantareitin ja liittyvän puistovyöhykkeen virkistysarvoa. Lisäksi asemakaavalla ratkaistaan sairaalarakennuksen säilytettävän vanhan osan suojelun taso. Pohjan suunnittelulle antaa voimassa oleva keskustan osayleiskaava.

Sairaalanniemen alueen kehittäminen on päätetty toteuttaa kumppanuuskaavamenettelyn kautta. Avoin ilmoittautumiskilpailu pidettiin vuonna 2018. Kaupunginhallitus valitsi 17.12.2018 kaavoitusprosessiin ja jatkovalmisteluun kaksi kilpailutyötä: “Viuhka” ja “Kruunu & Laavu”. Töiden pohjalta laaditaan nyt kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta.

Kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan työhön normaalin kaavaprosessin mukaisesti. Muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi ennen virallista päätöksentekoa niin luonnos- kuin ehdotusvaiheessakin.

- Sairaalanniemen osalta hallitus on päätynyt laittamaan nähtäville kaksi erilaista vaihtoehtoa, jotta kaupunkilaisilla on todellinen mahdollisuus ottaa kantaa erilaisiin rakentamisvaihtoehtoihin. Kuntalaisten ääni on haluttu kuulla myös nyt nähtäville etenevissä luonnoksissa, tästä syystä esimerkiksi rannan virkistysreitti ja kuntalaisten yhteinen oleskelualue laavuineen säilytetään, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.

Kiertotalouden tiekartta ohjaa kehittämistyötä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hyväksyä Kiertotalouden tiekartta 2030 -suunnitelman. Lisäksi hallitus päätti perustaa seurantaryhmän edistämään ja seuraamaan tiekartan toteutumista.

Rovaniemen kaupunki on ollut vuodesta 2017 alkaen yksi kiertotalouden edelläkävijäkunnista Suomessa. Edelläkävijäkunnat ovat sitoutuneet viemään eteenpäin valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä.

Kiertotalouden tiekartta linjaa konkreettisia toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi. Pääteemoina tiekartassa ovat 1) tekniset kierrot, 2) liikkuminen ja logistiikka, 3) kestävä ruokajärjestelmä, 4) metsäperäiset kierrot ja rakentaminen sekä 5) yhteiset toimenpiteet.

Jatkossa laaditaan mm. Rovaniemen hiilinieluselvitys ja kaupunkilaisen kiertotalousopas sekä järjestetään kaupunkilaisille kiertotalousteko-kilpailu.

Liputus romanien kansallispäivänä 8.4.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liputtaa jatkossa romanien kansallispäivänä. Kaupunki järjestää liputuksen vuosittain romanien kansallispäivänä 8.4. vuodesta 2020 alkaen. 

Sen sijaan kaupunginhallitus päätti äänin 5-6, ettei kaupunki järjestä liputusta valtakunnallisena pride-liputuspäivänä eikä Arctic Pride -päivänä. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen oli esittänyt liputuksen järjestämistä.

Hannu Ovaskaisen (kesk.) kokouksessa tekemää muutosesitystä kannattivat Anja Joensuu (kesk.), Kaisu Huhtalo (kesk.), Juhani Juuruspolvi (kok.), Matti Henttunen (kok.) ja Kalervo Björkbacka (ps.).

Liisa Ansala (kesk.), Maria-Riitta Mällinen (sd.), Harri Rapo (sd.), Esko-Juhani Tennilä (vas.) ja Päivi Alaoja (kok.) jättivät pride-liputusta koskevasta päätöksestä eriävän mielipiteen.

Liputuksia oli esitetty valtuutettujen tekemissä aloitteissa.

Virkajärjestelyt seuraavaan kokoukseen, kaupunginjohtajavalinta suunnitellusti 9.12.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös uuden kaupunginjohtajan valintaa ja esittää valtuustolle virkavaalin toteuttamista suunnitellusti 9.12. kokouksessa. Kaupunginjohtajaehdokkaat Ari Alatossava ja Ulla-Kirsikka Vainio ovat valtuustoryhmien kuultavana ja kuntalaisten tavattavissa keskiviikkona 4.12.

Organisaatiouudistukseen liittyvien uusien johtajavirkojen perustamista ja täyttämistä koskevat asiat kaupunginhallitus siirsi 4.12. kokoukseen, jossa käsitellään myös kaupungin uutta hallintosääntöä.

2.12. kokouksen kaikki päätökset pöytäkirjassa.