Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: lausunto Tuomioistuinviraston sijoittamisesta, maa-alueen vuokraus Santapark oy:lle ja yhteistoimintasopimus punaisen tuvan alueesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: lausunto Tuomioistuinviraston sijoittamisesta, maa-alueen vuokraus Santapark oy:lle ja yhteistoimintasopimus punaisen tuvan alueesta

26.3.2018 14:35

Katajarannan punainen tupaRovaniemen Public Sauna Team haluaa perustaa julkisen saunan niin kutsutun punaisen tuvan tontille.

Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 26.3. Oikeusministeriölle toimitettavan lausunnon koskien uuden Tuomioistuinviraston sijoittamista.

Kaupungin lausunnon mukaan Rovaniemi olisi virastolle perusteltu ja luonteva sijoituspaikkakunta sekä täyttäisi erinomaisesti myös alueellistamista koskevat edellytykset. Tuomioistuinvirasto vahvistaisi merkittävästi alueella jo olevaa julkisoikeuteen perustuvaa osaamiskeskittymää.

Lausunnon mukaan Rovaniemen alueelliset vahvuudet ovat mm. hyvä saavutettavuus, monipuolinen koulutustarjonta, osaamisen korkea taso sekä viihtyisä elinympäristö. Kaupungin vetovoimaisuus työ- ja asuinympäristönä on valtakunnan huippua. Yliopisto ja kasvava turismi luovat kaupunkiin kansainvälistä ilmapiiriä.

Tuomioistuinvirastolle on lisäksi löydettävissä valmiit, tarkoituksenmukaiset toimitilat Rovaniemen keskustasta.

Santapark Oy:lle maa-alue vuokralle

Kaupunginhallitus päätti vuokrata Santapark oy:lle maa-alueen Napapiiriltä. Syväsenvaarasta vuokrattavan maa-alueen koko on noin 12 hehtaaria. Vuosivuokra on 12254 euroa ja vuokra-aika päättyy 31.12.2025.

Yhtiön tarkoituksena on hakea alueelle asemakaavan muutosta, joka mahdollistaisi mm. kalliohotellin rakentamisen. Santapark Oy:n tavoitteena on, että hotelli olisi valmiina vuonna 2023. Kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman, vuokrasopimus muutetaan kaupunginhallituksen päättämien aluetta koskevien luovutusehtojen mukaiseksi.

Vuokralainen ei saa rakentaa alueelle mitään kiinteitä rakennuksia eikä estää ulkoilualueiden (muun muassa näköalatornin) käyttöä.

Katajarannan punaisen tuvan alueesta yhteistyösopimus

Kaupunginhallitus hyväksyi myös niin kutsuttua punaisen tuvan aluetta (4. kaupunginosa, Katajaranta 2) koskevan yhteistyösopimuksen Rovaniemen Public Sauna Teamin kanssa. Seuraavaksi alueella käynnistyy asemakaavatyö.

Rovaniemen kaupunki omistaa maa-alueen ja alueella sijaitsevat rakennukset. Yhteistyösopimuksella alue varataan kaavoituskumppanille, jolla on oikeus vuokrata maa-alue ja ostaa sillä sijaitsevat rakennukset, kun asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi.

Yhteistyösopimuksen mukaan kaupunki luovuttaa tontin muun muassa sillä ehdolla, että ensimmäinen vaihe (julkinen sauna kiinteistön alueella) toteutuu kahden vuoden sisällä siitä, kun asemakaava on saanut lainvoiman. Sauna Teamin on myös esimerkiksi säilytettävä punainen tupa -rakennus ja otettava huomioon alueella sijaitseva muinaismuistokohde.

Tekninen lautakunta valitsi 23.5.2017 Rovaniemen Public Sauna Teamin kaavoituskumppaniksi asemakaavan muutokseen.

Kokouksen pöytäkirja löytyy täältä.