Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli sijoitusasiaa

Julkaistu 8.2.2021 20:03

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 8.2. päättämään toimenpiteistä, joihin se ryhtyy kaupungin sijoituksia koskevan selvityksen johdosta. 

Ulkopuolisen tekemä sijoitusselvitys valmistui tammikuussa. Kaupunginhallitus päätti 18.1. täydentää selvitystä Kuntaliiton lausunnolla. Saamansa lisäselvityksen perusteella kaupunginhallitus päätti nyt tehdä asiassa tutkintapyynnön poliisille. 

Sijoitusselvitys ja sitä koskeva asiantuntijalausunto ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24. pykälän nojalla. Kaupunki ei voi näin ollen avata niiden sisältöä julkisuuteen.

Kaupunginhallitus päätti Sanna Karhun (kesk) lisäesityksestä, että kotiutettujen sijoitusten uudelleensijoittamissuunnitelma ja päivitetty sijoitustoiminnan ohje tulevat kaupunginhallituksen päätettäväksi keväällä 2021 mahdollisimman pian ja että myös sijoitustoiminnan perusteet tulevat valtuuston käsiteltäväksi keväällä 2021.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti pidättää alueellisten palvelujen johtajan virantoimituksesta tutkinnan ajaksi. Syynä ovat asiat, jotka ovat tulleet ilmi sijoituksia koskevassa selvityksessä. 

Kaupunginhallitus päätti Sanna Karhun (kesk) lisäesityksestä, että virasta pidättämisestä huolimatta virasta pidätetty voi toimia Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajana ja että kuntayhtymä voi halutessaan solmia toimitusjohtajasopimuksen hänen kanssaan. Petteri Pohja (kok), Päivi Alaoja (kok) ja kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio jättivät lisäesitystä koskevasta päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Kaupunki ei toistaiseksi kommentoi asiaa enempää.
Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia