Etusivun uutislista

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: toukokuun taloustilanne ja tasapainottamistoimenpiteet sekä lausunto sairaanhoitopiirille

Julkaistu 22.6.2020 19:20

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 22.6. muun muassa kaupungin taloustilannetta ja sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta annettavaa lausuntoa. Lisäksi kaupunginhallitus kävi keskustelua ajankohtaisista tila-asioista kuten kaupungintalon peruskorjauksen tilanteesta ja tavoitteista.

Toimintamenojen kasvu hidastui toukokuussa koronaviruksesta johtuen

Rovaniemen kaupungin toimintakate oli toukokuussa 154,8 miljoonaan euroa eli 41,24 prosenttia arvioidusta ja toteutui 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempänä. Tavoitteen mukainen sallittu toimintakatteen kasvu toukokuun tilanteen mukaan olisi korkeintaan 1,33 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja toukokuun tilanne oli nollatulos. Koronaviruksesta johtuen toiminta käytännössä pysähtyi huhti-toukokuussa. Toiminnan keskeytymisen vuoksi toimintamenojen kasvu hidastui ja vaikutti positiivisesti raportointikuukauden tulokseen.

Koronaviruksesta johtuen Rovaniemen verotulot toteutuvat tänä vuonna ennusteiden mukaan 14,8-17 miljoonaa euroa arvioitua pienempänä. Valtion tukitoimet kompensoivat suurimman osan verotulomenetyksistä, mutta kompensaatioita peritään takaisin ensi vuoden valtionosuuksista.

Kaupunginhallitus merkitsi talouskatsauksen tiedokseen ja päätti, että kaupunginhallituksen aikaisemmat kuluvan vuoden taloutta koskevat päätökset pidetään voimassa. Lisäksi hallitus linjasi kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, että talouden tasapainottamiseksi valmistellaan ja toteutetaan taksojen korotuksia, rekrytoinneista pidättäytymistä mahdollisuuksien mukaan, ostojen minimoimista, ulkopuolisista vuokratiloista luopumista ja tilojen korjaus- ja muutostöiden vähentämistä sekä palveluiden viemistä enintään lakisääteiselle tasolle.'

- Kestäviä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi tarvitaan viipymättä. Valmistelutyöhön tulee silti panostaa ja vaikutusten arviointi on tehtävä huolella, jotta säästöt eivät heikennä kunnan velvoitetta lisätä hyvinvointia, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Maria-Riitta Mällinen toteaa.

Lausunto sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2021–2023

Rovaniemen kaupunki pitää vaikeassa taloustilanteessa tärkeänä, etteivät erikoissairaanhoidon kustannukset kasva viime vuosien tapaan. Rovaniemen kaupungin erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet vuosien 2016–2019 aikana keskimäärin 5 miljoonaa euroa vuodessa. 

Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvässä lausunnossaan kaupunki toteaa, että se pitää positiivisena yhtymähallituksen alkuvuonna hyväksymää yhteensä 4,4 miljoonan euron sopeuttamisohjelmaa ja sen mukaiseksi muutetun 2020 talousarvion käyttämistä vuoden 2021 suunnittelun pohjana. Lausunnon mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa tulee huomioida Lapin väestörakenteen ja palvelutarpeen muutokset sekä huomioida ennusteet alueen kuntien heikkenevistä rahoitusmahdollisuuksista. Koronakriisi on edelleen heikentänyt kuntien jo valmiiksi huonoa taloustilannetta ja maksukykyä.

Kuntayhtymälle syntynyt ylijäämä tulee palauttaa kunnille ja palvelujen hinnankorotuksia ei tässä kunnallistalouden tilanteessa voi sallia, kaupunginhallituksen päättämässä lausunnossa todetaan. Rovaniemen tavoitteena on, että Lapin sairaanhoitopiirin kustannukset laskevat lähelle muiden sairaanhoitopiirien keskiarvoa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös mm. 20 miljoonan euron talousarviolainan nostamisen Kuntarahoitukselta. Talousarviolaina tarvitaan kaupungin pitkävaikutteisten investointimenojen rahoittamiseksi ja valtuuston hyväksymän investointiohjelman toteuttamiseksi sekä konserniyhtiöiden investointisuunnitelmien mukaisten investointien rahoittamiseksi.

Kaupunginhallituksen 22.6. kokouksen pöytäkirja

Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran kesätauon jälkeen 17.8.

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia