Rovaniemen kaupunginjohtaja puhui Arctic Frontiers -konferenssissa arktisten kuntien haasteista

Julkaistu 3.2.2023 12:05

Vainion mukaan ydinkysymys on, miten arktisena kaupunkina varmistamme toimivat palvelut ja hyvät elinolosuhteet lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille.

arcticfrontiers.jpg
Konferenssin yhteydessä Vainio osallistui paneelikeskusteluun, joka koski arktisten kaupunkien ja kuntien nykytilannetta, tulevaisuuden haasteita ja yhteistyön vahvistamista. Vainio kuvassa toisena vasemmalta.
Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio osallistui kuluvalla viikolla Arctic Frontiers -konferenssiin Tromssassa Norjassa. 

Konferenssin yhteydessä Vainio osallistui myös Arktisten kaupunginjohtajien foorumin järjestämään paneelikeskusteluun, joka koski arktisten kaupunkien ja kuntien nykytilannetta, tulevaisuuden haasteita ja yhteistyön vahvistamista.

Paneelikeskusteluun osallistuivat kaupunginjohtajat muun muassa Norjan Bodøsta ja Tromssasta sekä Ruotsin Luulajasta ja Uumajasta sekä poliittista johtoa Oulusta.

Vainiolta kysyttiin, millaisia päivittäisiä haasteita hän kohtaa arktisen kaupungin johtajana näinä poliittisesti ja ympäristön kannalta epävakaina aikoina. 

Vainio mainitsi muun muassa sote-uudistuksen ja kertoi, että kuluvana vuonna nähdään, mitä muutos tarkoittaa käytännössä ja mihin se vaikuttaa Rovaniemen budjettiin ja toimintaan. 

Hän puhui myös siitä, miten mahdollinen Nato-jäsenyys vaikuttaa Rovaniemeen: kansainvälisten sotaharjoitusten lisääntyminen toisi kaupunkiin lisää vierailijoita, jotka käyttäisivät kaupungin majoitus-, ravintola- ja kulttuuripalveluja. 

Vainio mainitsi myös ilmastonmuutoksen tuomat haasteet, esimerkiksi kevättulvien lisääntymisen. Ajankohtaisista Rovaniemeä koskevista aiheista hän nosti esiin kestävän metsänhoidon kysymykset. 

Vainiolta kysyttiin, mikä on hänen pääviestinsä yleisölle. 

“Se, miten pidämme arktisen alueen asuttuna. Nykyiset arktiset kaupungit etenkin Euroopassa koostuvat eri väestöryhmistä kuten alkuperäiskansoista, tänne vuosien saatossa muuttaneista henkilöistä ja yhä enemmän myös maahanmuuttajista. Miten varmistamme toimivat palvelut ja hyvät elinolosuhteet lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille?”  

Jaa sivu