Rovaniemen kaupunginkirjastossa otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet

Julkaistu 9.1.2024 9:00

Rovaniemen kaupunginkirjaston tiloissa ja tapahtumissa otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet.

- Turvallisemman tilan periaatteiden tavoite on se, että kaikilla olisi turvallinen ja mukava olo kirjaston tiloja ja palveluita käyttäessään sekä osallistuessaan kirjaston tapahtumiin, kirjastonjohtaja Nina Sipola sanoo.

Kirjastossa järjestävät tapahtumiaan monet kolmannen sektorin toimijat, ja myös heidän suunnaltaan on esitetty toiveita yhteisille pelisäännöille.

- Turvallisemman tilan periaatteilla haluamme kannustaa luomaan kaikkia kunnioittavaa ja syrjimätöntä ilmapiiriä, jossa jokaisella on oikeus turvallisuuteen, oikeus olla oma itsensä ja kokea olevansa kunnioitettu omana itsenään, Sipola sanoo.

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kirjaston toiminnassa ja tapahtumissa. Myös kirjaston tiloissa tapahtumia ja näyttelyitä järjestävät sitoutuvat periaatteiden noudattamiseen.

Rovaniemen kaupunginkirjaston turvallisemman tilan periaatteet

Kaikkien kirjasto

Kunnioitetaan ja huomioidaan kaikki kirjaston käyttäjät. Kaikilla on oikeus asioida kirjastossa omista lähtökohdistaan käsin. Annetaan jokaiselle tilaa olla oma itsensä tekemättä ennakko-oletuksia toisista. Emme hyväksy häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Yhteinen tila

Kirjasto on kaikkien sen käyttäjien yhteinen olohuone. Pidetään siitä yhdessä huolta, jotta tila säilyy rauhallisena ja siistinä. Kirjastossa monenlainen tekeminen on sallittua: lukeminen, opiskelu, työskentely, tapahtumat, harrastaminen ja oleskelu. Kirjaston tapahtumien ja näyttelyiden sisältöjen tulee olla yleiseen kirjastoon sopivia.

Rakentava dialogi

Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden avoimeen dialogiin ja mielipiteiden vaihtoon. Kunnioitetaan muiden näkemyksiä, sekä keskustellaan avoimesti ja uteliaasti. Pyritään ymmärtämään erilaisuutta ja oppimaan toisiltamme. Edistetään rakentavalla keskustelulla yhdenvertaisuutta.

Henkilökunnan rooli

Pidämme omalla ammattitaidollamme huolta siitä, että kirjasto säilyy mukavana ja toimivana paikkana kaikille. Neuvomme, opastamme ja mahdollistamme. Voit olla meihin aina yhteydessä, jos huomaat jotain poikkeavaa. Periaatteet takaavat myös henkilökunnan turvallisuuden.Kirjaston asiakkaille ja henkilökunnalle järjestettiin vuonna 2023 kysely, jossa sai kertoa kokemuksiaan siitä, mikä lisää ja mikä vähentää turvallisuuden tunnetta kirjaston tiloissa ja tapahtumissa. Myös eri sidosryhmien kanssa pidettiin työpajoja, joissa kerättiin kokemuksia samoista aiheista.

Kyselyiden ja työpajojen pohjalta luotiin ehdotus turvallisemman tilan periaatteista, jotka Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta hyväksyi 30.11.2023.

Turvallisemman tilan periaatteet löytyvät kaupunginkirjaston verkkosivuilta (linkki).