Etusivu>Palvelut>Turvallisuus ja järjestys>Tulvatiedotus >Rovaniemen kaupunki aloitti kohteidensa tulvasuojauksen - Pulkamontien terveysaseman evakuointiin varaudutaan
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Turvallisuus ja järjestys
Tilannetiedote

Rovaniemen kaupunki aloitti kohteidensa tulvasuojauksen - Pulkamontien terveysaseman evakuointiin varaudutaan

13.5.2020 10:33

Työmies edustalla katsoo tien varrella olevaa tulvasuojausta

Rovaniemen kaupunki suojaa kiinteistöjään mahdollisten kevättulvien vahingoilta. Tulvaennusteiden vielä eläessä, kaupunki varautuu tällä hetkellä kohteissaan kerran 50 vuodessa tapahtuvaan tulvaan, joka toteutuessaan uhkaisi tiestöä ja kiinteistöjä tulva-alueilla. Tulvahuipun ennustetaan ajoittuvan kesäkuun alkupuolelle.

Kaupungin omia, suojattavia kohteita ovat Pulkamontien terveysasema ja päiväkoti Hiirilimppu sekä Ounaspaviljongin kahvilarakennus. Kohteet suojataan asentamalla muovi rakennuksen ympärille ja tiivistämällä se sokkeleihin hiekkasäkein. Pulkamontien terveyskeskuksen pohjoispuolelle rakennetaan maavalli. Mikäli vettä pääsee kulkeutumaan maavallin sisäpuolelle, vesi pumpataan ulkopuolelle. Osa suojauksessa tarvittavista hiekkasäkeistä on jo tehty ja niiden siirto kohteisiin on aloitettu.

Mahdolliset evakuoinnit toteutetaan tulvasuunnitelman mukaisesti

Tulvasuojauksen rakentamisen lisäksi, kaupunki on varautunut evakuointeihin, mikäli tulvavesi uhkaa kaupungin kiinteistöjä ja niiden toimintaa. Kriittisin kohde on Saarenkylässä sijaitseva Pulkamontien terveysasema, jossa toimivan kuntoutussairaalan potilaat kaupunki on varautunut evakuoimaan tulvasuunnitelman mukaisesti pääosin Sairaalakadun entiselle terveysasemalle ja osittain Näsmäntien kiinteistöön. Myös muu Pulkamontien toiminta, kuten infektiovastaanotto, siirretään evakuointitilanteessa. Koronavirustilanteen edellyttämä turvallisuus otetaan huomioon mm. kuljetuksissa suojaamalla tarvittaessa potilaita ja kuljettajia sekä huolehtimalla kuljetuskaluston puhdistamisesta valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Sairaalakadun kiinteistöä on valmistelu väliaikaiseen käyttöön huhtikuun alusta lähtien. Tiloissa on tarkistettu ja varmistettu mm. ilmanvaihdon, vesijohto- ja viemäriverkoston, paloilmoitinjärjestelmän, hissien, varavoimakoneiden sekä happi- ja potilashälytysjärjestelmien toimivuus. Kiinteistössä on tehty myös viranomaistarkastukset. Mikäli tilat päätetään ottaa käyttöön, niissä tehdään vielä mm. perusteellinen siivous ja ilmanvaihtoa ja -puhdistusta tehostetaan.

Sairaalakadun entisen terveysaseman tiloja otetaan väliaikaiskäyttöön vain soveltuvin osin, eikä aiemmin ongelmallisiksi havaittuja tiloja tulla käyttämään. Kaupungin tekemän tilakartoituksen perusteella kiinteistö soveltuu käytettävissä olevista kiinteistöistä parhaiten tilapäiseen sairaalakäyttöön mahdollisessa evakuointitilanteessa.

 

Lisätietoa:

Kaupunki tiedottaa tulvatilanteesta ja toimenpiteistä sekä Pulkamontien tilanteesta verkkosivuilla: rovaniemi.fi/tulvatiedotus

Kaupungin tulvapuhelin asukkaille: 0800 132 211, avoinna 14.5. alkaen arkisin klo 12-15, tietoa yleistilanteesta ja ennusteista sekä omatoimisesta suojaamisesta.

Tulvatilanteesta ja varautumisesta lisää:
lapinpelastuslaitos.fi
ymparisto.fi/tulvaohjeet
ymparisto.fi/tulvakartat