Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunki avaa portfoliohaun valotaidehankintaa varten
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunki avaa portfoliohaun valotaidehankintaa varten

11.9.2019 8:15

YlikylänMonitoimitalo_netti.jpg

Rovaniemen kaupunki hakee valotaiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan teoksen osaksi uutta Ylikylän monitoimitaloa. Rakennuksen sisäpihalle julkisivuun integroidulla valotaideteoksella pyritään vahvistamaan käyttäjien sitoutumista ympäristöönsä sekä lisäämään yhteisöllisyyttä ja vahvistamaan alueen identiteettiä. 

Ohjeet portfolion toimittamiseksi 
A4 kokoisen Pdf-portfolion tulee esitellä ytimekkäästi hakijan toteuttamia kohteita sekä sisältää ajankohtainen cv, lyhyt esittelyteksti ja valokuvia toteutetuista teoksista perustietojen kera. Valinnassa tullaan asettamaan erityistä painoarvoa hakijan aiempaan kokemukseen pysyvistä ulkovalaistuskohteista. Hakija voi perustella portfoliohakemuksessaan mitä erityistä juuri hänen taiteellinen työskentely toisi kohteeseen. Portfoliohakemukset tulee toimittaa 9.10.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen matti.selin@rovaniemi.fi. 

Valintatyöryhmä päättää saatujen portfolioiden pohjalta 6.11.2019 mennessä, keneltä teosluonnos tilataan. Välivaiheena valinnassa voi olla myös taiteilijan henkilökohtainen haastattelu. 

Alustava toteutusaikataulu 
Valitulla taiteilijalla on aikaa teosluonnoksen toimittamiseen kaksi kuukautta. Päätös varsinaisen teoksen toteuttamisesta tehdään luonnosvaiheen valmistuttua, arviolta tammikuussa 2020. Tarkempi aikataulu vahvistetaan osapuolten välillä teosluonnoksen tilaamisen yhteydessä. Sekä teosluonnoksesta että teoksen varsinaisesta toteutuksesta tehdään osapuolten välillä erillinen toteuttamissopimus. 

Tilaaja varaa itselleen oikeuden olla toteuttamatta teosta teknisistä tai taloudellisista syistä johtuen. 

Kohde 
Ylikylän uuden monitoimitalon rakennustyöt ovat käynnistyneet kesällä 2019 ja rakennus valmistuu keväällä 2021. Uusi monitoimitalo rakennetaan palvelemaan ja tukemaan lasten oppimista aina varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättymiseen asti. Monitoimitalo toimii samalla työpaikkana suurelle määrälle aikuisia. Valotaideteos tulee osaksi julkisivua rakennuksen sisäpihalle. Teos täydentää osaltaan alueen muuta valaistusta ja sen toivotaan huomioivan rakennuksen eri käyttäjät. 

Varsinaisen valaistussuunnittelun lisäksi valitun taiteilijan tulee valvoa teoksen toteutus sekä avustaa tilaajaa teokseen liittyvien teknisten laitteiden hankinnassa. 

Alustava budjetti 
Teoksen kokonaishankintabudjetti on alustavasti 50 000 euroa (ALV 0%) sisältäen kohteen teknisen ja taiteelliseen toteuttamisen sekä projektiin liittyvät matkakustannukset. Taiteilijalle maksetaan palkkio teosluonnoksesta sekä teoksen varsinaisesta toteuttamisesta. Lisäksi taiteilijalle korvataan aiheutuneet matkakustannukset osapuolten välillä tarkemmin sovittavien paikan päällä tehtävien toimenpiteiden osalta.