Rovaniemen kaupunki ei myöntänyt avustusta Simerockille

Julkaistu 27.9.2022 17:36

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta kokoontui 27. syyskuuta käsittelemään muun muassa Simerock-tapahtuman avustushakemusta. Kaupunki ei voinut myöntää haettua 220 000 euron avustusta, sillä Hurjat Kutsut Oy:n hakemus täytti kaikki kiellettyä valtiontukea kuvaavat kriteerit kuten sen, että avustus eli etu tuen määrästä riippumatta olisi valikoiva, koska se kohdistuisi vain yhteen yritykseen.

simerock_kuva Toni Eskelinen.jpg
Simerock haki avustusta heinäkuussa 2020 peruuntuneen tapahtumansa tappioiden kattamiseksi, mutta kaupunki ei voinut sitä myöntää. Kuva: Toni Eskelinen
Mikäli tuki olisi myönnetty tulisi Rovaniemen kaupungin järjestää yleinen vuoden 2020 kustannuksiin kohdistuva taannehtiva avustushaku yrityksille sekä laatia hakuun kriteeristö, joka ei olisi juuri kyseistä hakijaa suosiva, olisi tasavertainen ja valikoimaton eikä syrjisi muita yrityksiä. Elinvoimalautakunnan mukaan tällaisen hakukierroksen järjestäminen ilman Rovaniemen kaupungille koituvaa merkittävää juridista ja taloudellista riskiä tuen valikoivuudesta ja vääristävyydestä olisi mahdotonta. Myös muille olemassa oleville ja suunnitteluille tapahtumille pitäisi antaa sama mahdollisuus avustuksiin samojen kriteerien perusteella.

Vaikka kaupunki näkee Simerockin Rovaniemelle merkittävänä tapahtumana, Rovaniemellä ei ole velvollisuutta eikä juridisessa mielessä kestävää mahdollisuutta tukea avustusten väliinputoajaa. Lisäksi elinvoimalautakunnalla ei ole määrärahaa yrityksille myönnettävään yleiseen avustukseen.

Mikäli Rovaniemen kaupunki näkee tärkeäksi jatkossa tukea Simerockia tai vastaavia tapahtumia, tukea voidaan teoreettisesti myöntää yleisesti ja etukäteen haettavana avustuksena tiettyjen, kuten kulttuurillisten kriteerien perusteella. Kulttuuriasioissa toimivaltainen viranomainen on vapaa-ajan lautakunta. Toisena vaihtoehtona tapahtumien tukemiselle on yhteistyösopimus, joka edellyttää molemmilta osapuolilta vastikkeellisuutta.

Yritysvaikutusten arvioinnin kokeilua jatketaan

Rovaniemellä 31.5.2022 käyttöön otettua yritysvaikutusarvioinnin kokeilua päätettiin jatkaa vuoden 2022 loppuun saakka. Kokeiluvaiheen jatkamiseen on tarvetta, jotta erilaisista yritysvaikutusarvioinneista saadaan tarpeeksi kattavaa kokemusta. Kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle alkuvuodesta 2023.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin sivuilla osoitteessa https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI