Rovaniemen kaupunki hakee valituslupaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen kumota Sairaalanniemen asemakaavamuutos

Julkaistu 5.7.2024 14:05

Sairaalanniemi kaavakävely.jpeg
Sairaalanniemen asemakaavamuutoksesta järjestettiin kiinnostuneille kaavakävely kesällä 2022.
Rovaniemen kaupunki on päättänyt hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen kumota Sairaalanniemen asemakaavamuutos. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi, että osayleiskaava Sairaalanniemen osalta ei ole vanhentunut ja että kaupungilla oli jo osayleiskaavaa hyväksyttäessä vuonna 2012 tiedossa alueen terveyskeskustoimintojen päättyminen. Kaupungin mukaan osayleiskaava on Sairaalanniemen korttelin 48 osalta vanhentunut. Osayleiskaavaa vahvistaessa ei ollut vielä tiedossa, että vanhan sairaalarakennuksen terveyskeskustoiminnot lakkaavat, koska päätökset lakkauttamisesta tehtiin vasta vuosina 2016 ja 2017. 

Hallinto-oikeus totesi myös, että kaavan valmistelussa ei ollut selvitetty viereisen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvoja ja kaavoituksen vaikutuksia siihen. Kaupunki katsoo kuitenkin riittävällä tavalla arvioineensa kaavan vaikutuksia kirkkoon, hautausmaahan ja niitä koskevaan kulttuuriympäristöön. 

Vuorovaikutusmenettelystä, osallistumismahdollisuuksista ja muusta kaavoitusmenettelystä hallinto-oikeus totesi kaavaa koskevan valmistelun ja päätöksenteon olleen lainmukainen. 

Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Sairaalanniemen asemakaavamuutoksen marraskuussa 2022. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi muutoksen kesäkuussa 2024.