Rovaniemen kaupunki sopimukseen valtion kanssa tulevaisuuden kehittämisestä

Julkaistu 9.2.2021 11:00

Rovaniemen kaupunki, Lapin korkeakoulukonserni ja Lapin liitto ovat yhdessä valmistelleet sopimusta valtion kanssa innovaatiotoiminnan vahvistamisesta tuleville seitsemälle vuodelle. Sopimuksessa sovitaan lähitulevaisuuden strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnan järjestämisestä.

Innovaatiotoimintaa vahvistavat ekosysteemisopimukset ovat valtion ja yliopistokaupunkien välisiä sopimuksia, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Sopimuksilla kehitetään yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta.

Sopimusten laadinta on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan osana hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Sopimukseen kirjatuilla toimenpiteillä pyritään erityisesti keskittymään hiilineutraalisuuden ja digitalisaation edistämiseen.

Rovaniemen kaupunki yhteistyökumppaneidensa kanssa valitsivat sopimuksen painopistealueiksi arktisen matkailun ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut sekä etäisyyksien hallinnan. Läpileikkaavina teemoina on palvelumuotoilu, kansainvälisyys, uudet liiketoiminnan mahdollisuudet sekä osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen.

”Halusimme sopimuksessa nostaa vahvaksi tekijäksi arktisuuden, joka on kantava voima niin Rovaniemen kaupunkistrategiassa kuin myös Lapin korkeakoulukonsernin strategiassa. Valitut painopisteet perustuvat sekä alueen osaamisvahvuuksiin että elinkeinorakenteeseen. Valinnassa painottui mm. Rovaniemen yrityskanta kyseisillä toimialoilla”, toteaa Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Arktisen matkaillun osalta sopimuksen toimenpidekokonaisuudet sisältävät pandemian jälkeisen uuden ajan matkailijan tunnistamisen ja uusien haluttujen matkailutuotteiden kehittämisen. Digitaalisuus tulee olemaan vahvasti läsnä sekä markkinointiviestinnässä että tuotekehityksessä. Matkailukeskusten vähähiilisyyden edistäminen on jo käynnistynyt, mutta vaatii lisäresursseja myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta kattavat hyvinvointipalveluihin liittyvän digitalisoinnin ja älykkään palveluohjauksen kehitysalustat. Sopimuksen puitteissa panostetaan myös liikunnan ja urheilutoiminnan vahvistamiseen ja niissä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. Sopimukseen on lisäksi kirjattu uudenlaisten ratkaisujen etsiminen osaavan kansainvälisen työvoiman rekrytointiin.


”Tärkeintä on vahvistaa konkreettista yhteistyötä korkeakoulukonsernin ja yritysten välillä kaupungin toimiessa ennen muuta mahdollistajana ja myös kokeilualustana uusille toimintatavoille ja innovaatiotoiminnalle”, kertoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen 1.2.2021 kokouksessaan ja sopimus allekirjoitettiin valtion kanssa 9.2.2021.


Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä palveluita

Aiheeseen liittyviä uutisia