Rovaniemen kaupunki tehostaa kiusaamiseen puuttumista

Julkaistu 15.9.2020 9:15

Uudella toimintamallilla selvitetään pitkään jatkuneita, monimutkaisia ja haastavia kiusaamistapauksia, joita ei ole saatu ratkaistua.

Rovaniemen kaupunki tehostaa lasten ja nuorten kiusaamistapausten ratkaisemista ottamalla käyttöön uuden kiusaamisen vastaisen toimintamallin. K-0-nimellä tunnettu toimintamalli on Aseman Lapset Ry:n kehittämä ja he ovat olleet vahvasti mukana työn käynnistämistä Rovaniemellä. Toimintamallissa selvitetään pitkään jatkuneita, monimutkaisia ja haastavia kiusaamistapauksia, joita ei ole saatu ratkaistua aikaisemmilla puuttumisen keinoilla.

Rovaniemen K-0-mallia alettiin työstää paikalliseen tarpeeseen maaliskuussa 2020, jolloin K-0-työssä aloitti K-0-koordinaattori. K-0-koordinaattorin resursseista vastaavat Rovaniemen kaupungin nuoriso-, sosiaali-, koulu- sekä varhaiskasvatuksen palvelut yhdessä. K-0-koordinaattori koordinoi kyseistä työtä ja pyytää aina tapauskohtaisesti työparin itselleen Rovaniemen laajasta verkostosta. Yksittäiset tapaukset ohjautuvat K-0-koordinaattorille poliisin, sosiaalipalveluiden tai koulun kautta. Moniammatillinen verkostoyhteistyö on toimintamallissa erittäin oleellista.

 

K-0 saa voimaa ammattilaisten yhteistyöverkostosta

Lapin poliisilaitos on yksi vahvoista yhteistyökumppaneista K-0-työssä, etenkin jos kiusaamistapauksessa täyttyvät rikoksen tunnusmerkit tai asiasta on tehty rikosilmoitus. Lapin poliisilaitos on alusta asti ollut tiiviisti mukana paikallisen K-0-toimintamallin kehittämisessä. K-0-koordinaattori voi olla myös työparina sosiaalipalvelujen kautta esiin tulleissa tapauksissa, joissa ilmenee kiusaamista. Tässäkin moniammatillinen työparityöskentely tukee erityisen hyvin nuorta ja hänen perhettään.

Rovaniemen kaupungin Lapsi- ja nuorisopoliittinen (LaNuPo) ohjausryhmä oivalsi K-0-toiminnan merkityksellisyyden, kun poliisin edustaja esitteli ohjausryhmälle K-0-toimintaa sekä kiusaamiseen liittyvää taustamateriaalia ja nykytilaa. Esisopimusten allekirjoittamisen jälkeen kaupungin nuoriso-, sosiaali-, koulu- sekä varhaiskasvatuksen palvelut yhdessä sidosryhmiensä kanssa kokosivat resurssit K-0-toiminnan aloittamista varten. Kaikilla sidosryhmillä on vahva halu tehostaa kiusaamisen vastaisia toimenpiteitä.

 

Uusi malli syventää, vahvistaa ja kehittää jo tehtyä hyvää työtä

Rovaniemen varhaiskasvatus ja koulupalvelut ovat tehneet hyvää ja pitkäjänteistä työtä kiusaamisen puuttumiseksi jo pitkään. K-0-työ ei korvaa jo olemassa olevaa kiusaamiseen puuttuvaa toimintaa, vaan K-0-koordinaattori on hankalien tilanteiden puolueeton ja ulkopuolinen puuttuja. Hänen työtään on auttaa ja tukea jo olemassa olevia työtapoja sekä tuoda uusia keinoja ja tuoda uutta näkökulmaa varhaiskasvatusyksiköihin ja kouluihin tapausten selvittämiseksi.

Jotta puuttuminen olisi tasapuolista kaikilla Rovaniemen kouluilla, K-0-koordinaattori on luonut yhdessä rehtoreiden kanssa yhteiset kiusaamiseen puuttumisen periaatteet, jotka pohjautuvat koulujen omiin hyviksi havaittuihin puuttumismalleihin. Periaatteet ovat koulujen lisäapuna ja tukena kiusaamiseen puuttumisessa.

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia