Rovaniemen kaupunki valmistautuu vuoden 2025 alusta ottamaan valtiolta siirtyvät julkiset työvoima- ja yrityspalvelut järjestämisvastuulleen

Julkaistu 6.6.2023 14:07

Julkisilla työvoimapalveluilla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua. Rovaniemi valmistautuu nyt uudistukseen seutukuntapohjaisella mallilla, jossa Rovaniemi ja Ranua muodostaisivat yhteisen työllisyysalueen, jolle näiden palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi.

Korundin-tapahtumarikassyksy.jpg
Suomen Yrittäjät, Rovaniemen Yrittäjät, Rovaniemen kaupungin työllisyys- ja yrityspalvelut, Uusyrityskeskus, Startup Refugees, Kuntaliitto kokoontuvat yhdessä pohtimaan TE-palvelujen tulevaisuutta.
Rovaniemen kaupunki toimisi uudessa työllisyyspalvelumallissa vastuukuntana. Tällä hetkellä tehdään valmistelutyötä yhteistyössä alueen keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Näitä ovat seudun oppilaitokset, ELY-keskus, TE-toimisto ja yrittäjäjärjestö.

- Tärkeänä osana tulevan kokonaisuuden valmistelua Rovaniemen kaupunki haluaa huomioida ja kuulla yritysten ja työnantajien tarpeita ja toiveita tuleville palveluille. Perjantaina 9. kesäkuuta olemmekin kutsuneet yhdessä Rovaniemen yrittäjät ry:n kanssa Suomen Yrittäjien edustajia keskustelemaan yhdessä työvoima- ja yrityspalveluiden kehittämisestä, kertoo kaupungin elinvoimapalveluiden palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu.


Työnantajien ja yritysten tarpeita kuunnellaan

Syksyn aikana on tarkoitus toteuttaa myös laajempi kysely alueen yrityksille samasta teemasta. Valmistelutyön yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi on tunnistettu työnantajien entistä parempi palveleminen työllisyys- ja yrityspalveluissa.

- Rovaniemellä on jo pitkään kehitetty työnhakijoiden palveluita, mutta nyt tulevassa uudistuksessa näemme erityisen tärkeäksi ottaa nykyistä paremmin huomioon myös työnantajien ja yritysten tarpeet. Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet ovat olemassa ja niihin meidän tulee ratkaisuja löytää yhdessä oppilaitosten, yritysten ja kaupungin sekä yhteistyötahojen kanssa, sanoo Sanna Mäensivu.

Mäensivun mukaan TE-palveluiden uudistaminen tapahtuu tehokkaimmin, kun työllistäjät, pääosin yritykset huomioidaan ja osallistetaan palveluiden kehittämistyössä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

- Hyvin suunniteltu uudistus tehostaa resursseja, vähentää turhia byrokratian koukeroita ja tehostaa työllistymistä. Yhteistyön kautta voittavat kaikki, toteaa myös Rovaniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jani Siivola.

Tulevaisuuden TE-palveluiden yhteinen ideointi- ja keskustelutilaisuus
Aika: 9.6.2023
Osallistujat: Suomen Yrittäjät, Rovaniemen Yrittäjät, Rovaniemen kaupungin työllisyys- ja yrityspalvelut, Uusyrityskeskus, Startup Refugees, Kuntaliitto.