Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunki valvoo yksityisiä hoivapalveluiden tuottajia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunki valvoo yksityisiä hoivapalveluiden tuottajia

30.1.2019 9:13

Julkisuudessa on käsitelty hoivaketju Esperi Caren toiminnassa ilmenneitä laiminlyöntejä.

Rovaniemen kaupunki ostaa ikäihmisten palveluasumista neljästä Esperi Caren yksiköstä. Yksiköiden nimet ovat Niva, Pahtaja, Tainantupa ja Etelärinne.

Kaupunki on tehnyt joulu-tammikuun aikana normaalit valvontakäynnit kaikkiin edellä mainittuihin yksiköihin osana laajempaa valvontakierrosta. Valvontakäynneillä on tarkkailtu sitä, onko yksiköiden toiminta sopimuksenmukaista.

Sosiaali- ja terveysministeriön suosittelemat henkilöstömäärät ovat toteutuneet kaikissa yksiköissä, mutta Rovaniemen kaupunki edellyttää palveluasumisessa suurempaa henkilöstömitoitusta kuin suositukset. Yhdessä Esperi Caren yksikössä havaittiin puutteita sopimukseen kirjatussa henkilöstömitoituksessa. Kaupunki vaati, että palvelutuottaja korjaa asian viipymättä. Kaupunki myös valvoo, että asia tulee kuntoon.

Kaupunki antoi Esperin yksiköille myös muita huomautuksia. Valvontakäynneillä ei kuitenkaan havaittu sellaisia puutteita hoidossa, etteikö niitä voida saada kuntoon yhteistyössä palveluntuottajan kanssa.

Rovaniemen kaupunki tekee kevään aikana valvontakäynnit kaikkiin ikäihmisten palveluasumisen yksiköihin. Ostopalveluyksiköitä on yhteensä 22, ja niistä vastaa yhteensä yhdeksän palvelutuottajaa. Myös kaupungin omat yksiköt käydään läpi. Tämä on normaalia valvontaa, joka ei liity Esperi Caren tapaukseen.

Tähän mennessä Rovaniemen kaupunki on havainnut ongelmia henkilöstömitoituksessa myös muissa kuin Esperi Caren yksiköissä, mutta tapaukset ovat yksittäisiä.

“Puutumme havaittuihin epäkohtiin välittömästi”, sanoo ikäihmisten palvelujen vs. palvelualuepäällikkö Anneli Ylitalo.

Valvonnasta vastaavat kaupungin edustajat tapaavat ikäihmisten ostopalvelun tuottajia säännöllisesti. Lisäksi ostopalveluiden tuottajilta vaaditaan puolen vuoden välein tarkkaa raportointia muun muassa viriketoiminnasta, ulkoiluista, henkilöstöresursseista, lääkeluvista ja niin edelleen. Hoivayksiköihin tehdään valvontakäyntejä myös tarpeen vaatiessa, jos esimerkiksi omainen tai hoitaja ilmaisee huolensa epäkohdista.

Vanhusten palveluasumisen lisäksi Rovaniemen kaupunki ostaa Esperi Carelta myös vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita. Myös näitä yksiköitä valvotaan.