Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunki varautuu tulvauhkaan – ennuste lupaa hieman helpotusta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunki varautuu tulvauhkaan – ennuste lupaa hieman helpotusta

14.5.2018 15:00

Rovaniemen kohdalla Kemijoki nousee vahinkorajan tuntumaan arviolta keskiviikkona. Kaupunki on varautunut tulva-uhkaan muun muassa kiinteistöjä tarkastamalla. Tällä hetkellä tulva tuo haasteita erityisesti jätevedenkäsittelylle.

Tulvivaa Kemijoen rantaa Vitikanpäässä Rovaniemellä.

Vedenkorkeus on yhä jatkanut nousuaan Kemijoessa. Vedenkorkeus oli maanantaiaamuna 14.5. Rovaniemen Lainaalla noin puolitoista metriä keskimääräistä korkeammalla.

Ounasjoella tilanne on nyt jonkin verran helpottunut, mikä pienentää tulvavahinkoriskiä Rovaniemellä. Vahinkoraja voi vedenkorkeudessa vielä ylittyä, jos loppuviikoksi Lappiin ennustetut sateet ovat runsaita. Rovaniemen kohdalla Kemijoki nousee vahinkorajan tuntumaan arviolta keskiviikkona. Tilannetta voidaan kuitenkin hallita Kemijärven säännöstelyllä.

Rovaniemen kaupunki on tarkastanut ja käynyt läpi tulvariskialueella sijaitsevia, omistamiaan kiinteistöjä. Tällaisia rakennuksia ovat muun muassa Saarenkylässä Pulkamontien terveysasema ja Näsmäntien kiinteistöt. Tilaliikelaitos on jo tehnyt ensimmäiset toimenpiteet ja valmistelee toimenpiteitä, mikäli vedenkorkeus vielä nousee.

Rovaniemen katuverkolla vesi on noussut Vitikanpääntielle ja Suovakadun alikulkukäytävään. Vitikanpääntielle on viety varoitusmerkkejä ja Suovakadun alikulkukäytävä on toistaiseksi suljettu.

Tulva tuo haasteita jätevedenkäsittelylle


Suurimmat haasteet tulva tuo tällä hetkellä jäteveden käsittelylle. Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle tulee nyt niin paljon vettä, että osa vesistä joudutaan ohittamaan esikäsittelyn jälkeen. Jätevesipumppaamoilla on suljettu ylivuotoventtiileitä, jotta jokivedet eivät pääse viemäriverkostoon. Muutamia pumppaamoita on jouduttu sulkemaan muun muassa Tapionkylässä, Nivankylässä ja Vitikanpäässä. Lähipäivinä joudutaan myös sulkemaan useita pumppaamoita, joihin jokivesi pääsee. Hulevesiverkostossa vesi voi lähteä nousemaan joesta verkostoon päin. Pulkamontiellä onkin jouduttu sulkemaan hulevesipumppaamon jokiventtiili ja hulevedet pumpataan kyseisen venttiilin ylitse.

Puhtaan käyttöveden verkostosta on suljettu ylivuotoventtiili Tapionkylän alavesisäiliöltä, jotta jokivesi ei noustessaan pääsisi vesisäiliöön. Muita riskikohteita juomaveden saastumisen kannalta Ounas- tai Kemijoen varrella ei ole. Keskustan alueen jokitörmillä sijaitsevien mittakaivojen tilannetta seurataan ja tarvittaessa näiden purkuputket jokeen suljetaan. Mittakaivojen jääminen tulvan alle voi aiheuttaa laiterikkoja, mutta nämä eivät kuitenkaan näy asiakkaille mitenkään.

Napapiirin Infra on sulkenut tulvaluukkuja ja tulpannut hulevesijärjestelmien purkuputkia Saarenkylän alueella. Yksi tulvapumppaamo on käynnistetty.

Tulvan vaikutus Rovaniemen Verkon toimintaan on vähäinen. Joitain jakokaappeja voi jäädä tulvaveden alle, mutta ne toimivat edelleen. Ne eivät myöskään aiheuta normaalia suurempaa sähköiskun vaaraa ihmisille, sillä makea vesi johtaa sähköä huonosti.

Kaupunki seuraa tilannetta

Rovaniemen kaupungin johtoryhmä käsittelee tulvatilannetta seuraavan kerran tiistaiaamuna 15.5.

Rovaniemen kaupunki muistuttaa, että tulvasuojautuminen on jokaisen kiinteistönomistajan omalla vastuulla. Ajankohtaista tulvatilannetta voi seurata Ympäristökeskuksen sivuilta  ja Lapin pelastuslaitoksen nettisivuilta. Lapin ELY-keskus julkaisee tulvatiedotteita verkkosivuillaan. Kaupunki tiedottaa tulvatilanteesta myös omilla verkkosivuillaan osoitteessa rovaniemi.fi/tulvatiedotus.

Jokaisen kiinteistönomistajan vastuulla on myös huolehtia kiinteistönsä padotusventtiilin toiminnasta. Epäkunnossa oleva padotusventtiili voi päästää viemäritulvan kiinteistöön. Lisätietoa Neven sivuilta.

Ympäristökeskuksen tiedote 14.5. (vesitilanne ja ennusteet):

Rovaniemen tulvaennuste.