Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunkikonsernin talous pysyi tavoitteissaan viime vuonna
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunkikonsernin talous pysyi tavoitteissaan viime vuonna

20.3.2018 14:10

Rovaniemen kaupunkikonserni onnistui taloudenpidossaan tavoitteidensa mukaisesti vuonna 2017. Kaupunginvaltuuston tavoitteena oli, että kaupungin ja koko kaupunkikonsernin tulos on positiivinen ja, että investointien omarahoitusosuus on yli 80 prosenttia. Tavoitteena oli lisäksi, että Rovaniemen kaupunki kasvaa ja kehittyy.

Rovaniemen kaupungintalo talvimaisemassa

Rovaniemen kaupunkikonsernin tilikauden 2017 tulos oli 8,2 miljoonaa euroa ja vuosikatetta kertyi noin 52,6 miljoonaa euroa. Tulos ja vuosikate heikkenivät edellisvuodesta muun muassa siksi, että osuus Lapin ammattikorkeakoulun ylijäämistä kirjattiin pois Rovaniemi-konsernin taseesta.

Investoinnit olivat konsernissa yhteensä 74,9 miljoonaa euroa. Konsernin lainakanta kasvoi 227,9 miljoonaan euroon, jossa oli kasvua vain 4,8 miljoonaa euroa. Konsernin lainamäärä/asukas oli vuodenvaihteessa 3 647 euroa. Lainakanta on edelleen alle maan keskimääräisen lainakannan, joka vuonna 2016 oli jo 6 148 euroa/asukas. Vuoden 2017 osalta koko maan tietoa ei vielä ole saatavissa.

Rovaniemen kaupunkikonsernissa vuonna 2017 tapahtuneet merkittävimmät muutokset:

- Pääosa Lapin ammattikorkeakoulun osakkeista myytiin Lapin yliopistolle.
- Kunnallistekniikkaa ylläpitävä ja rakentava Rovaniemen Infra myytiin konsernin sisällä Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle.
- Työterveysliikelaitos yhtiöitettiin kaupungin tytäryhtiöksi, Lappica Oy:ksi.
- Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenasta muodostettiin kokonaan kaupungin omistama tytäryhtiö.

Rovaniemi-konserniin kuuluvia merkittäviä tytäryhtiöitä ovat Napapiirin Vesi ja Energia, Napapiirin Residuum, Rovaseudun Markkinakiinteistöt, Rovaniemen Kehitys ja Lappica sekä Kiinteistö Oy Lappi Areena. Lisäksi kaupunki on mukana Ounastähti Kehittämiskuntayhtymässä, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä. Yhdistyksistä ja säätiöistä kaupungin määräysvallassa ovat Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Eduro-säätiö ja Lapin alueteatteriyhdistys ry.

Rovaniemen kaupungin talous odotettua parempi

Rovaniemen kaupunki ylsi viime vuonna 1,1 miljoonan euron positiiviseen tulokseen. Alkuperäinen tulostavoite oli 4,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupungin toimintamenot eivät kasvaneet edellisestä vuodesta, eikä arvioitua kokonaisverotulojen vähentymistä tapahtunut. Verotulojen kertymä vuonna 2017 pysyi edellisen vuoden tasolla ja kompensoi valtionosuuksien 4,2 miljoonan euron alentumista. Kaupungin vuosikate kattoi poistot ja 99,5 prosenttia nettoinvestoinneista. Kaupungin lainakanta kasvoi 11,7 miljoonalla eurolla 154,2 miljoonaan euroon ja kaupungilla oli lainaa 2 469 euroa asukasta kohden. Koko maan kuntien keskimääräinen lainakanta asukasta kohden oli viime vuonna 2 921 euroa. Lainoilla rahoitettiin perusinvestointeja kuten koulujen ja kunnallistekniikan rakentamista.

Kaupunki kasvaa ja kehittyy

Vuonna 2017 Rovaniemen kaupungin asukasmäärä nousi 216:lla edellisvuodesta. Asukkaita oli vuodenvaihteessa noin 62 447.

Työllisyys kehittyi positiivisesti ja työttömyys väheni. Rakentaminen oli ennätysvilkasta; myönnettyihin rakennuslupiin sisältyi yhteensä yli 900 asuntoa.

Tulevaisuudessa kasvu on hallittava

Kasvavalla ja kehittyvällä Rovaniemellä on edessään talouden näkökulmasta vaativia vuosia. Investointeja on tehtävä, mutta velkaantuminen on pidettävä samanaikaisesti hallinnassa ja huolehdittava, etteivät investoinnit nosta kaupungin käyttömenoja yli rahoitusmahdollisuuksien. Hyvä työllisyyskehitys on turvattava.

- Vuosien 2018 ja 2019 aikana on Rovaniemen kaupunki hiottava sellaiseen kuntoon, että se kykenee maakuntauudistuksen jälkeenkin supistuvalla verorahoituksella tuottamaan laadukkaat palvelut ja hoitamaan kaupungille jääneet lainat ja vastuut. On myös varauduttava lähivuosien investoinneista tuleviin uusiin lainoihin ja vuokravastuisiin, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen toteaa.

Lotvonen painottaa, että kaupunkistrategia linjaa Rovaniemen kehitystyön elinvoimaisena arktisena pääkaupunkina. Kaupungin loppuvuosikymmentä tulee luonnehtimaan jatkuva kansainvälistyminen, merkittävät arktiset kokoukset ja isot kansalliset tapahtumat.

- Visiotyön pohjana ovat myös uudet logistiset yhteydet arktisen merikaapelin ja Jäämerenradan linjauksina Rovaniemen kautta Kirkkoniemeen ja sieltä edelleen Aasiaan.

Kaupunginjohtaja esittää keskiviikkona 28.3. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy ja allekirjoittaa kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

 
tunnusluvut tp17.png