Rovaniemen kesäjuhlassa 2022 palkittiin kaupungin henkilöstöä työkavereiden ehdotusten perusteella

Julkaistu 31.5.2022 10:25

Kenen työkaverisi työskentelyssä on nähtävissä energiaa, sujuvuutta ja muutosta luovaa virtaa? Kuka loistaa sisäistä hehkua ja inhimillistä lämpöä? Kenen teot työpaikalla nostavat ilmapiiriä sekä kannustavat rohkeisiin ja luoviin ratkaisuihin? Tällaisilla, Rovaniemen brändistä nousseilla kriteereillä, palkittiin kaupungin työntekijöitä perjantaina 27. toukokuuta vietetyssä kesäjuhlassa.

palkittu 4.jpg
Ansiokkaan työuran sosiaalityöntekijänä tehnyt Katariina Kaikkonen loistaa työkavereiden mielestä inhimillistä lämpöä. Kuva: Petri Teppo

Ehdotuksia olivat saaneet kevään aikana jättää kaikki Rovaniemen kaupungin työntekijät. Palkittavien valinta tehtiin anonyymisti eli valinnan tehnyt raati näki vain ehdotettuun henkilöön liittyvät perustelut ilman nimeä.

Lappia-talolla järjestetyn palkitsemistilaisuuden tunnelma oli vaikuttava ja herkisti paitsi palkinnon saajat myös yleisön eli kaupungin palveluksessa työskentelevän henkilöstön.

- Oli suuri ilo nähdä, miten ihmiset pitkästä aikaa nauttivat yhteisestä juhlasta ja alkavasta kesästä. Viime vuodet ovat olleet kaikille vaativia, joten oli mukavaa juhlistaa työyhteisön kanssa niitä monia onnistumisia, jotka eivät aina arjessa saa ansaitsemaansa huomiota, kuvailee kaupungin henkilöstöjohtaja Antti Määttä juhlan tunnelmaa.

nina kostamo.jpg

Noste-palkinto: Kirjastonjohtaja Nina Sipola

Työkavereiden mukaan kirjastonjohtajana maaliskuusta 2020 alkaen työskennellyt Nina Sipola on joutunut toimimaan koko esihenkilöaikansa vaativassa poikkeustilanteessa, johon on mahtunut koronapandemia, henkilöstön lomautukset, alkuvuoden lakkoaika sekä nyt myös yksikön remontti ja siihen liittyvä väistötiloihin muutto.

- Hän on kuitenkin haasteiden keskellä tuonut työyhteisöön uusia työtapoja ja kehittänyt ennakkoluulottomasti kirjastopalveluja kuten aivan uudenlaista somemarkkinointia, osallistavia kirjastopalveluita sekä luonut maakuntarajoja rikkovaa yhteistyötä, työkaverit kuvailevat.

Lisäksi Nina Sipola on vienyt kirjaston sisäistä viestintää keskustelevaan ja kuuntelevaan suuntaan muun muassa säännöllisissä ja tasa-arvoisissa henkilökuntapalavereissa. Hän on myös antanut tilaa henkilökunnan luovuudelle ammattitaidolle ja kannustanut sekä tukenut erilaisissa kokeiluissa. Hymy ei ole hyytynyt vakavissakaan paikoissa ja kaikki ovat voineet tuoda näkökulmansa yhteiseen keskusteluun.

- Nina on omalla uutteralla ja ennakkoluulottomalla heittäytymisellään tuonut nostetta koko Rovaniemen kaupunginkirjaston toimintaan. Hän luo Rovaniemen kaupunginkirjastolle erinomaiset lähtökohdat tulevaisuuden entistä paremmalle menestykselle, hehkuttavat työkaverit.

palkittu 2.jpg

Loiste-palkinto: Koulukuraattori Eija Kasurinen

Brändikirjan kuvana Loisteen kohdalla pitäisi työkavereiden mielestä olla Rovaniemen koulupalvelukeskuksen oppilas- ja opiskeluhuollon Eija Kasurisen kuva, sillä määritelmä kuvaa heidän mukaansa juuri tätä henkilöä paremmin kuin kukaan olisi hänen persoonaansa osannut sanoittaa.

- Eijalla on huikea kyky kohdata opiskelijat, perheet, muut koulun aikuiset sekä yhteistyötahot. Hän tuo läsnäolollaan rauhaa ja lämpöä. Hän on rohkaiseva ja aidosti läsnä oleva tyyppi, jolla on loistava kyky ottaa huomioon vierellään olevat ihmiset, työkaverit kertovat.

Palkinnon ehdottajien mukaan Eija saa jutuillaan työkaverit repeämään riemusta. Hän on pitkästä työkokemuksestaan huolimatta nöyrä ja valmis tekemään hartiavoimin töitä. Hän ei päästä itseään helpolla ja pistää itsensä likoon.

Palkittu 5 (1).jpg

Loiste-palkinto: Ikäkeskuksen palveluohjaaja Marjo Kaihua

Ikäihmisten palveluiden Nestorin palvelupisteelle menee toinen Loiste-palkinto. Sen saa Ikäkeskuksen palveluohjaaja Marjo Kaihua. Häntä ehdottaneet työkaverit kuvailevat Marjoa varmaksi ja asiantuntevaksi asiakaspalvelijaksi, jonka mieleen on tatuoituna ikäihmisten ja kaupungin palvelukartta.

- Marjon asiakkaat suuntaavat nopeasti ja täsmällisesti tarvitsemiinsa palveluihin. Myös hänen ystävällinen ja rauhallinen otteensa asiakastilanteissa takaa tyytyväiset asiakkaat. Marjo on kehittänyt asiakastilasta miellyttävän, Rovaniemen brändin mukaisen ja silti kotoisan tilan vanhusasiakkaille, työkaverit kuvailevat.

Marjo on myös työyhteisön ilopilleri ja armoitettu tietolähde. Hän toteuttaa täydellä sydämellä ja konkreettisesti hyvinvointisuunnitelman tavoitteita. Häneltä saa aina läsnä olevaa ja vilpitöntä kohtaamista. Myötätuntoista ja hyväntuulista naista kuvaa hyvin myös se, että hän ei työkavereiden mukaan itse ajattelisi ansaitsevansa henkilöstöpalkintoa.

00_Z9A4880.jpg

Loiste-palkinto: Sosiaalityöntekijä Katariina Kaikkonen

Koko aikuissosiaalityön työyhteisö, johtava sosiaalityöntekijä, palveluesimies ja palvelualuepäällikkö ovat sitä mieltä, että Loiste-palkinto kuuluu ehdottomasti ansiokkaan työuran tehneelle Katariina Kaikkoselle. Tämän vuoden aikana eläkepäivien viettoon jäävä sosiaalityöntekijä on työssään tukenut eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita suurella asiantuntemuksella ja inhimillisyydellä.

- Katariina on aina ollut valmis auttamaan myös työkavereitaan, ja hänen lämminhenkisyys ja huumorintajuisuus ovat olleet tärkeä pala aikuissosiaalityön työyhteisöä. Hän loistaa sisäistä hehkua ja inhimillistä lämpöä palkitsemiskriteerien mukaisesti, työkaverit kehuvat.

Perusteluissa vuodatettiin paljon kiitosta juuri positiivisesta ja kannustavasta työotteesta.

- Katariina on aina hymyillen valmis auttamaan eikä hänellä ole koskaan niin kiire etteikö työkaveri voisi piipahtaa kysymysten kanssa. Rautainen ammattilainen, jolta löytyy laajasti osaamista ja ymmärrystä meidän asiakaskunnasta. Ei pelkää tarttua vaikeisiinkaan asioihin vaan kohtaa asiat asioina.

palkittu 1 (1).jpg

Loiste-palkinto: Varhaiserityiskasvatuksen palveluesimies Sirpa Ulkuniemi

Sirpa Ulkuniemen työkaverit kuvailevat neljännen Loiste-palkinnon saanutta palveluesimiestään työkaverina seuraavalla tavalla:

- Sirpa on ihminen, joka luo rauhaa ja toivoa ympärilleen, vaikka kuinka tunturituulet ja pyryt puhaltaisivat ympärillä. Hän kohtaa toiset ihmisinä kuunnellen ja läsnäollen. Työssään hän luo todeksi moninaisuuden ja inklusiivisuuden arvot.

Työkavereiden mukaan hänen vahvuutensa ja ammattitaitonsa näkyvät erityisesti kehittämistyössä pienempien kuntalaistemme hyvinvoinnin edistämisessä. Hän uskaltaa ottaa vaikeatkin asiat toista kunnioittavasti esille.

- Hän uskoo vahvasti, että jokaisessa ihmisessä on oma loisteensa. Hänellä on myös osaamista sanoittaa toisen ehkä hieman piilossakin oleva loiste. Loisto tyyppi!

Virta-palkinto: Hallintosihteeri Marja Marjetta

Päätöksenteon ja johdon palveluissa työskentelevää Marja Marjettaa työkaverit kuvailevat helmeksi, joka ei loista eturivissä, mutta ilman hänen arvokasta työpanostaan moni päätöksenteko jäisi täytäntöönpanematta.

- Marja on se työmyyrä, jonka työpanosta pidetään itsestään selvyytenä ja siksi hän ansaitsee tulla huomatuksi. Hän on vastuullinen ja luotettava. Rautainen ammattilainen, joka tekee työnsä tasa-laatuisesti, työkaverit kuvailevat.

Työtiimi uskoo hänen olevan kaupungin tunnollisimpia työntekijöitä.

- Hän on kiltti, toisia kunnioittava ja kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia. Hänen tekemisiinsä ja sanoihinsa voi aina luottaa.

Virta-palkinto: Hallintopäällikkö Samppa Määttä

Virta-palkinnon saaja löytyi elinvoimapalveluiden hallintoyksiköstä. Hallintopäällikkö Samppa Määttä on työkavereiden mukaan energinen, ystävällinen ja innostava.

- Samppa tuo palavereihin uusia ajatuksia ja virtaa. Hän on myös aikaansaava, tasapuolinen sekä hallitsee isot kokonaisuudet, mutta näkee myös pienen ihmisen tarpeet. Hän ymmärtää kunnalliset prosessit ja vastuut sekä ottaa huomioon aina myös talouden realiteetit, työkaverit kuvailevat.

Marja Marjetta ja Samppa Määttä eivät päässeet tilaisuuteen paikan päälle, mutta palkinnot heille on toimitettu jälkikäteen.
 
Palkitsemiskriteerit perustuvat arktisen pääkaupungin brändiin, jonka tavoitteena on luoda Rovaniemelle virtaa, loistetta ja nostetta. LUE LISÄÄ: https://brand.rovaniemi.fi/

PALKITTUJEN KUVAT: PETRI TEPPO