Etusivu>Palvelut>Koulutus ja opiskelu>Rovaniemen kouluruokailu poikkeusolojen aikana – miten palvelu järjestetään ja miksi juuri näin?
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Ajankohtaista

Rovaniemen kouluruokailu poikkeusolojen aikana – miten palvelu järjestetään ja miksi juuri näin?

21.4.2020 12:30

Koululaisia ottamassa ruokaa lautaselle. Tarjolla perunamuusia ja lihapullia.

Rovaniemen kaupunki järjestää poikkeusolojen aikana etäopetuksessa oleville peruskoululaisille ja lukiolaisille mahdollisuuden noutaa päivittäin lounaan lähimmältä koulultaan.

Etäopetuksessa on tällä hetkellä noin 6 330 oppilasta ja heistä noin 1 600:lle valmistetaan päivittäin koululta noudettava ruoka-annos. Lähiopetuksessa on tällä hetkellä noin 250 oppilasta, joille ruokailu on järjestetty kouluilla.

– Rovaniemen kaupunki oli ensimmäisiä kuntia Suomessa, joka järjesti systemaattisen kouluruokatarjoilun myös etäopetuksessa oleville peruskoulujen ja lukioiden oppilaille. Koulutuspalvelut yhteistyössä ruokahuollon esimiesten kanssa päätyivät nopealla aikataululla eteen tulleessa tilanteessa aloittamaan etäkoululaisten kouluruoan jakelun kouluilta, taustoittaa koulutuspalveluiden palvelualuepäällikkö Kai Väistö.

Kouluruuan tarvetta kartoitettiin ensimmäisen kerran kyselyllä peruskoulujen oppilaiden huoltajilta ja lukiolaisilta heti, kun valtioneuvosto otti käyttöön poikkeusoloja käsittelevän lainsäädännön. Ensimmäinen kysely toteutettiin 18.3.-19.3. ja etäopetuksessa olevien kouluruuan jakelu saatiin käynnistymään maanantaina 23.3. Ensimmäisen kyselyn perusteella ruoka-annoksia haettiin noin 800 kappaletta.

Valtioneuvosto päätti myöhemmin jatkaa etäopetusta uudella määräyksellä 13.5. saakka. Tähän koulupalvelut reagoivat uudella kouluruokakyselyllä tukeakseen ja sujuvoittaakseen perheiden arkea. Uusi kysely toteutettiin 3.-7.4. ja kyselyn tulosten perusteella ruoka-annoksia alettiin jakaa kouluilta pääsiäisen jälkeisenä tiistaina 14.4. Tällä hetkellä etäkoululaisten ruoka-annoksia noudetaan kouluilta päivittäin noin 1600 kappaletta.

Uuden kyselyn myötä kouluruuan haku on mahdollistettu myös muualta kuin omasta koulusta. Erityisesti useamman lapsen perheet ja kauempana koulua käyvät ovat valinneet hakupaikaksi lähimmän koulun. Tällä pyrittiin turvaamaan se, että kaikki perheen etäkoululaiset saavat kouluruuan samasta, itse valitsemastaan paikasta. Ihmiskontakteja tulee myös näin vähemmän.

 

Kuntia kehotetaan järjestämään kouluruokailu olosuhteiden mahdollistamalla tavalla

Kun poikkeusolot maaliskuun puolessa välissä julistettiin Suomessa alkaneeksi, ei kuntia velvoitettu järjestämään etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kuitenkin täsmentänyt ohjeistustaan huhtikuun aikana. Ohjeistuksen mukaan “kunnilla on voimassa olevan asetuksen mukaan velvollisuus järjestää kouluruokailu myös muille kuin lähiopetuksessa oleville siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla, kuin se olosuhteisiin nähden on mahdollista”.

Tarkkaa valtakunnallista ohjeistusta ei siis ole olemassa ja muun muassa tietosuojan kannalta on erityisen haastavaa selvittää ne perheet, joissa kouluruuan saaminen olisi välttämätöntä lapsen päivittäisen pärjäämisen kannalta. Esimerkiksi huoltajien tulotietojen kysyminen ei kouluruokailun järjestämisen yhteydessä ole laillisesti mahdollista.

Julkisessa keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa Rovaniemen kouluruuan jakelumallia on verrattu useampaan muuhun kuntaan niin Lapissa kuin muualla Suomessa. Osassa kuntia ruoka jaetaan oppilaille kotiin, jossakin jaetaan useamman päivän ruokakasseja. Muutamat kunnat ovat ottaneet käyttöönsä myös niin sanotun ruokarahan, joka maksetaan huoltajille etäopetuksen ajalta. Huomattavaa on, että suuri osa kunnista ei ole reagoinut tilanteeseen lainkaan ja kouluruokaa saavat niissä vain lähiopetuksessa olevat oppilaat.

– Olemme päätyneet nykyiseen käytäntöön monestakin eri syystä. Meidän on huomioitava niin etäopetuksessa olevien oppilaiden määrä kuin myös ruokapalveluiden resurssit, lähiopetuksessa olevien koululaisten ruokailu sekä koko kaupungin taloudellisen tilanne, perustelee toimialajohtaja Antti Lassila Rovaniemen nykyistä kouluruokamallia.

Useamman päivän ruoka-annosten jakelu kerralla ei ole tällä hetkellä mahdollista, koska koulujen keittiöissä ei ole tarpeeksi säilytystiloja ja pakkauslaitteita tällaisille annosmäärille. Tämä edellyttäisi myös toimintaprosessien laajempaa kehittämistä, sillä nyt jokaiselle koululle täytyy tarjota myös lämmin ateria paikan päällä oleville koululaisille ja työntekijöille. Tilanne sitoo myös henkilöstön työpanosta päivittäin kouluilla olevissa jakelukeittiöissä. Koululaisten ruuat valmistetaan keskitetysti Kairatien yksikössä, josta ne jaetaan kouluille lämmitettäväksi ja etäopiskelijoille jaettavaksi.

– Nykyinen toimintamalli luotiin päivässä poikkeusolojen alkaessa ja sitä kehitetään koko ajan, kertoo kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Marja-Kaisa Mäntylä.

Myös maksusitoumuksen, eli niin sanotun ruokarahan jakamista on selvitetty ja sen käytännön toteuttaminen on todettu saavutettavan hyödyn näkökulmasta kyseenalaiseksi. Maksusitoumus ei välttämättä turvaisi lämmintä ja tasapainoista ateriaa koululaiselle tai opiskelijalle. Rahallinen korvaus voitaisiin verottajan toimesta mahdollisesti tulkita verotettavaksi tuloksi. Rovaniemen kaupungin päätös tarjota maksuton, lämmin kouluruoka päivittäin on myös taannut usean kaupungin oman työntekijän työn jatkumisen.

– Nykyisellä toimintamallilla voimme myös huomioida erityisruokavaliot paremmin kuin esimerkiksi ruokakasseja jaettaessa. On muistettava, että osalla koululaisista voi olla lääkärin määräämä erityisruokavalio, kuten keliakia. Näissä tilanteissa valmistetut ruoka-annokset ovat ruokakasseja parempi vaihtoehto, Marja-Kaisa Mäntylä perustelee.

Toimialajohtaja Lassilan mukaan Rovaniemellä parhaillaan selvitetään, miten kouluruuan jakelua voitaisiin helpottaa niiden oppilaiden osalta, joiden ruuanhakumatka on kohtuuttoman pitkä nykyisessä järjestelyssä. Mahdollinen uusi järjestely koskisi esimerkiksi muutoinkin koulukuljetusten piirissä olevia oppilaita.

– Toiminnan sujumisen ja kustannusten näkökulmasta raja ruuan kuljettamiselle on joka tapauksessa vedettävä johonkin, emme voi kuljettaa ruokaa yli 6000 oppilaalle kotiin. Onhan Rovaniemi pinta-alaltaan Suomen suurin kaupunki, Lassila pohtii.

 

Mistä voi saada ruoka-apua tai muuta taloudellista tukea?

Erityisesti sosiaalisessa mediassa Rovaniemen kouluruokakeskustelussa ovat korostuneet näkökulmat, joissa ollaan huolissaan vähävaraisten perheiden mahdollisuudesta järjestää lapsilleen päivittäistä ruokailua poikkeusolojen aikana.

– Ymmärrämme, että huoli on todellinen. On kuitenkin syytä muistaa, ettei kouluruoka korvaa muuta tukea, jota näissä tilanteissa voi hakea. Ruokajakelua toteutetaan esimerkiksi Rovaniemen seurakunnan ja SPR:n toimesta. Lisäksi vaikeissa tilanteissa tulisi ottaa yhteyttä kaupungin sosiaalipalveluiden neuvontaan. Sieltä saa tarvittaessa ohjausta oikeanlaisen tuen piiriin, täsmentää Antti Lassila.Usein kysyttyä kouluruokailusta poikkeusolojen aikana


Koululta saatava kouluruoka-annos on liian pieni, voiko ruokaa saada lisää?
Emme ole kasvattaneet kaikkien annoskokoja, jotta turhaa ruokahävikkiä ei syntyisi.
Ruoan hakureissulla voitte kertoa jakajalle, että teille maistuisi suurempi annos, niin se on mahdollista järjestää. Annoksista on kyllä koetettu tehdä kohtuullisen reiluja, suurempia kuin keskimäärin koulun ruokasalissa tulee syödyksi. Kaikki syöjät ovat kuitenkin erilaisia ja se tulee selvemmin esille nyt, kun annokset ovat pakattu valmiiksi.

Jos asia ei korjaannu seuraavalla kerralla kun haette ruokaa, voitte ilmoittaa asiasta ruokapalveluohjaaja Hajnalka Kiss-Herttualle miltä koululta ruoan haette niin hoidamme asian.

Miksi kouluruuan mukana ei saa maitoa ja leipää?
Tällä hetkellä on sovittu, että kotiin jaettavaan ruokaan kuuluu vain pääruoka, koska juuri sen saaminen valmiina on ollut suurimpana toiveena. Leipää, maitoa ja tuoretuotteita useimmiten löytyy kotoa jo muutenkin.

Miten on otettu huomioon se, etteivät koululaiset ole yhtä aikaa hakemassa kouluruokaa?
Ruokajakelu on toteutettu porrastetusti ja useammasta paikasta. Esimerkiksi Ounasvaaran monitoimitalolta kouluruokaa haetaan kolmelta eri ovelta.

Perheemme lapset ovat eri kouluissa, pitääkö heidän hakea kouluruoka omalta koulultaan?
Ei tarvitse, kouluruokakyselyn tulosten kautta olemme voineet keskittää saman perheen lasten kouluruuan jaon samalle koululle. Eli kaikki perheen lapset saavat hakea ruuan lähimmältä koulultaan, mikäli ovat ilmoittautuneet kyselyn kautta kouluruuan jakeluun.

Lapset asuvat vuoroviikoin eri osoitteessa, voiko ruuan hakea joka toinen viikko eri koulusta?
Ateriat voi hakea eri kouluista. Asiasta voi sopia koulun rehtorin kanssa.

Miksi ammattikoululaisille ei jaeta maksutonta kouluruokaa?
Kouluruuan järjestäminen on koulutuksen järjestäjän vastuulla. Rovaniemellä ammatillisesta koulutuksesta vastaa Lapin koulutuskeskus Redu. Rovaniemen kaupunki mahdollistaa kouluruokailun kaikille peruskoululaisille sekä lukio-opiskelijoille. Lisäksi Rovaniemen Kristillinen koulu ostaa kouluruuan poikkeusolojen aikana kaupungilta.

Miksi ruokaa ei jaeta jokaiselle kotiin?
Kaupungin pinta-ala on erittäin laaja ja etäopetuksessa on tällä hetkellä noin 6330 oppilasta. Kaupungilla ei ole mahdollisuutta järjestää kuljetusta jokaiselle kotiin, tähän tarvittaisiin valtavasti henkilöstöresursseja, jotta ruoka olisi ajallaan joka puolella laajaa kaupunkia. Myös kustannukset nousisivat tässä järjestelyssä kohtuuttoman suuriksi.

Miksi koululta ei voi hakea kerralla useamman päivän ruokia?
Valitettavasti kaikissa koulujen keittiöissä ei ole varastointitilaa riittävästi. Emme siis voi valmistaa ja pakata kerralla useamman päivän ruokia, koska tuotantolinjastomme on suunniteltu päivittäiseen ruuan tuotantoon.

Miksi kouluruuan hakemiseen piti sitoutua koko poikkeusolojen ajaksi?
Jotta vältymme turhalta ruokahävikiltä, on meidän pystyttävä ennakoimaan valmistettavien ruoka-annosten määrä. Ruoka-annosten yksittäispakkaaminen sitoo nyt myös normaalia enemmän henkilöstöresursseja, joten annosmäärien ennakointi on entistä tärkeämpää.

Myös ruokatilausten hallinnointi veisi henkilöstöresursseja, jos ruuan hausta voisi ilmoittaa päivittäin tai viikoittain. Tällaista resurssia ei ole työhön varattu.

Miten erikoisruokavaliot otetaan huomioon poikkeusolojen aikana?
Erityisruokavaliot huomioidaan samoin kuin normaalioloissakin. Jaettavat ruoka-annokset ovat yksittäispakattuja ja erityisruokavalion omaava lapsi tai opiskelija saa päivittäin hänelle sopivan aterian.

Miksi Rovaniemi ei jaa ruokarahaa kaikille koululaisille?
Maksusitoumuksen, eli niin sanotun ruokarahan jakamista on selvitetty ja sen käytännön toteuttaminen on todettu saavutettavan hyödyn näkökulmasta kyseenalaiseksi. Maksusitoumus ei välttämättä turvaisi lämmintä ja tasapainoista ateriaa koululaiselle tai opiskelijalle. Myöskään verottaja ei ole antanut tarkkoja ohjeita asiasta. Ruokaraha saatettaisiin tulkita verotettavaksi tuloksi.

Mihin kouluruokailuista syntyvät säästöt käytetään?
Poikkeusolot aiheuttavat kaupungin jo valmiiksi alijäämäiseen talouteen isoja kustannuksia. Kouluruuasta ei synny poikkeusolojen aikana merkittäviä säästöjä, joten määrärahoja ei voida siirtää muiden palveluiden tuottamiseen.