Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen koulutuslautakunta päätti Saarenkylän alueen palveluverkosta ja Ylikylän monitoimitalosta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen koulutuslautakunta päätti Saarenkylän alueen palveluverkosta ja Ylikylän monitoimitalosta

5.4.2018 16:30

Ylikylän kouluYlikylän nykyinen koulu

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 5.4.2018 hyväksyä Saarenkylän palveluverkon tarveselvityksen ja käynnistää hankesuunnittelun vaihtoehto kolmen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Saarenkylän alueella jatkaa investointien valmistuttua 3-4 vuoden kuluttua 2-sarjainen (kaksi rinnakkaisluokkaa) Saaren koulu ja yksi Nivavaaran/Napapiirin 4+6-sarjainen yhtenäiskoulu. Hankesuunnitelman yhteydessä päätetään erikseen, voidaanko olemassa olevia rakennuksia käyttää osana Napapiiri/Nivavaaran yhtenäiskoulua. Uuden koulun yhteyteen rakennetaan tilat myös esiopetukselle.  Syväsenvaaran koulun toiminta lakkaa uusien rakennusten valmistuttua.

Vaihtoehdossa kolme, kuten muissakin vaihtoehdoissa, toteutetaan oppilaille ja henkilökunnalle terveelliset ja turvalliset tilat. Lisäksi huomioidaan myös kansalaisopiston tilatarpeet. Tässä vaihtoehdossa oppilaiden koulumatkat pysyvät kohtuullisina, oppilaiden sijoittelu helpottuu ja oppilaaksiottoalueet selkiytyvät nykyisestä. Myös elinkaarikustannukset ja investointien hinnat ovat edulliset muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Rakennusten kohtuulliset käyttökustannukset mahdollistavat resurssien kohdentamisen itse opetukseen. Vaihtoehdossa kolme hallintokulut vähenevät, sillä neljän rehtorin sijasta siirrytään kahden rehtorin malliin.

Uusi yksi yhtenäiskoulu mahdollistaa oppilaiden monipuolisen valinnaisuuden A2-kielessä, valinnaisissa aineissa sekä taide- ja taitoaineissa. Aineenopettajilla opetusvelvollisuudet täyttyvät ja he saavat opettaa sitä oppiainetta, jota ovat opiskelleet. Tämä on oppilaan etu. Yhtenäiskoulussa oppilashuollon jatkuvuus voidaan varmistaa paremmin ja erilaiset joustavat opetusjärjestelyt ovat helpompia toteuttaa. Myös erityiseen tukeen resursseja on enemmän isommassa yksikössä.

Ylikylän monitoimitalon hankesuunnitelma

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 5.4.2018, että se hyväksyy Ylikylän koulua koskevan laajennushankkeen, jonka tavoitehinta-arvio on noin 25 miljoonaa euroa. Ylikylään rakennetaan siis monitoimitalo, jossa on perusopetuksen lisäksi nuorisotilat ja 8-ryhmäinen päiväkoti. Toisen vaihtoehdon eli uudisrakennushankkeen tavoitehinta-arvio oli 28,5 miljoonaa euroa.

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta päätti kokouksessaan jo 19.5.2016, että Ylikylän alakoulu laajennetaan yhtenäiseksi 4-sarjaiseksi (neljä rinnakkaisluokkaa) peruskouluksi. Tällä hetkellä Ylikylän koulu toimii kahdessa eri rakennuksessa ja lisäksi oppilaita on Kairatien yksikössä.

Ylikylän koulun kohdalla on laadittu hankesuunnitelma, jonka mukaan Ylikylän monitoimitalossa tulisi perusopetuksen lisäksi toimimaan varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, kaupungin kansalaisopisto, liikuntapalvelut ja kulttuuritoiminta. Lisäksi monitoimitalon tilat olisivat kuntalaisten käytössä. Toteutussuunnittelu aloitetaan tämän kevään aikana ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2019. Uusi Ylikylän monitoimitalo otettaisiin käyttöön keväällä 2021. Nyt Ylikylän varhaiskasvatukselle ja opetukselle etsitään väliaikaisia tiloja rakentamisen ajaksi.