Etusivun uutislista

Rovaniemen talouden tasapainottamistyö jatkuu temaattisten kokonaisuuksien tarkastelun kautta

Julkaistu 22.3.2024 13:53

Rovaniemen talouden tasapainottamistyön tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämä edellyttää toimintakatteen vahvistumista noin kymmenellä miljoonalla eurolla taloussuunnitelmakaudella 2024–2027.

Valmistelua varten on nimetty poliittinen ohjausryhmä, joka kokoontuu kevään aikana ja ohjaa työskentelyä. Valtuustoryhmät osallistuvat tiiviisti tasapainottamistyöhön. Maaliskuun ohjausryhmässä 21.3.2024 käsiteltiin FCG:n viranhaltijoiden haastatteluiden perusteella tekemä yhteenveto keskeisistä teemakokonaisuuksista sekä valtuustoryhmien alustavia ajatuksia tasapainottamisen keinoista.

Työ jatkuu viranhaltijoiden työryhmätyöskentelynä, joissa tasapainottamisen mahdollisuuksia tarkastellaan viiden teeman kautta: konserni, henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen, vapaaehtoiset tehtävät ja avustukset, palveluverkko ja toimitilat.

“Vuoden 2023 hyvä tulos ei vapauta meitä talouden tasapainottamistyöltä. Toimintakatteen on muutos on tulojen kasvuvauhtia suurempi ja johtaa jatkuessaan pysyvän alijäämän kierteeseen”, sanoo konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren.


Lue lisää talouden tasapainottamistyöstä aiemmasta tiedotteesta TÄSTÄ LINKISTÄ: https://www.rovaniemi.fi/news