Rovaniemen talouden tasapainotustyö käynnistyy

Julkaistu 29.2.2024 15:45

Rovaniemen kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan noin kymmenellä miljoonalla eurolla vuosina 2024–2027.

Roi_talvikuvat 2021-8.jpg

Rovaniemen kaupunki aloittaa talouden tasapainotustyön. Sen tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämä edellyttää toimintakatteen vahvistumista noin kymmenellä miljoonalla eurolla taloussuunnitelmakaudella 2024–2027. Kaupunki etsii nyt säästöjä, keinoja lisätä kaupungin tuloja sekä tapoja järjestää palvelut nykyistä tehokkaammin. 

Kaupungin rakenne on muuttunut hyvinvointialueuudistuksen myötä, ja valtionosuudet ovat vähentyneet merkittävästi. Yleinen kustannusten nousu on voimakasta, ja myös maailmanpoliittinen epävarmuus asettaa haasteita kuntatalouteen. Kun kulut kasvavat ja tulojen kasvuvauhti on hidastunut, kaupungin on hillittävä menojaan ja löydettävä kustannustehokkaita toimintatapoja palvelujen järjestämiseksi. Kuntien on löydettävä tasapaino rakennemuutoksen jälkeen. 

“Talouden tila on kuntahistorian vaikeimpia. Yhdessä kykenemme näkemään laajoja kokonaisuuksia, ja kompromissejakin on kyettävä tekemään. Meidän tulee miettiä, miten rakennamme älykkäästi, kestävästi ja yhteistyössä hyvää tulevaisuutta Rovaniemelle”, sanoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio

Ulkopuolinen asiantuntija tukemaan tasapainotusta

Rovaniemen kaupunki on tilannut FCG Oy:lta selvityksen talouden tasapainottamisen keinoista. Selvitystyö toimii suunnittelun ja päätöksenteon tukena. FCG:n selvityksen tarkoituksena on antaa ulkopuolinen näkemys kaupungin viranhaltijoiden valmistelun tueksi ja lisäksi. 

Vuoden 2024 keväälle ajoittuvassa selvitystyössä kootaan keskeinen keinovalikoima, jonka avulla kaupunki saa taloutensa tasapainoon viimeistään vuonna 2027. 

Talouden tasapainottamisen selvitystyö on käynnistynyt viranhaltijoiden haastatteluilla. Tavoitteena on käydä läpi kaupungin kulurakenne ja prosessit mahdollisimman laajasti. 

FCG Finnish Consulting Group on Suomen Kuntaliiton omistama konsulttiyritys. 

Poliittinen ohjausryhmä ohjaa valmistelua

Selvitystyötä ohjaamaan on nimetty poliittinen ohjausryhmä ja operatiivinen viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä.

Poliittinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 28.2.2024. Ohjausryhmän tehtäväksi määriteltiin tasapainottamistyön valmistelun ohjaaminen, tasapainottamistarpeen ja aikataulun määritteleminen sekä FCG:n kevään aikana laatiman keinovalikoiman arvioiminen ennen varsinaista päätöksentekoa. Lisäksi ohjausryhmä viestii toiminnastaan valtuustoryhmiin ja lautakuntiin ja tuo näiden näkemyksiä asioihin. 

“Rovaniemen talouden tasapainotus on suuri, muttei suinkaan mahdoton haaste. Vuoden 2024 talousarviokäsittelyssä valtuustoryhmät päättivät yksimielisesti, että muun muassa koko konsernin hallinnon rakenne ja päällekkäisten tehtävien karsiminen otetaan työn alle", sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja Susanna Junttila

"Päättäjät ovat yhdessä sitoutuneet talouden tasapainottamistyöhön ja tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä kaikkien valtuustoryhmien kesken tarvittavien keinojen löytämiseksi ja päätösten aikaansaamiseksi.“