Rovaniemen työttömyys ennätysmatalalla

Julkaistu 26.10.2022 10:31

Tilastokeskuksen tilastojulkistuksen mukaan Rovaniemellä työttömyys on ennätyksellisen matalalla. Työttömien työnhakijoiden määrä painui syyskuussa jo alle 2 800 henkilön ja työttömyysaste oli 8,9 prosenttia. Näin alhaista työttömyysastetta ei kaupungin tilastoseurannoista löydy aiemmilta seurantavuosilta.

LAO_11.jpg
Ravintola-alaa vaivaa nyt paha työvoimapula, joten Rovaniemelläkin alan avoimia työpaikkoja on nyt tarjolla runsaasti. Kuva: Rovaniemen kaupunki / Arto Liiti
- Positiivista on se, että yleisen työttömyyden laskun lisäksi työttömien määrä on laskenut myös nuorissa, pitkäaikaistyöttömissä sekä rakennetyöttömissä suhteellisesti enemmän kuin koko maassa keskimäärin, iloitsee Rovaniemen kaupungin työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.

Nuorisotyöttömiä oli syyskuussa noin 300 eli määrä on laskenut viimeisen vuoden aikana lähes 30 prosenttia ja verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen lähes 50 prosenttia.
Rakennetyöttömissä laskua on tapahtunut kaikissa ikäryhmissä, mutta suhteellisesti eniten alle 30-vuotiaissa sekä yli 50-vuotiaissa.

Rakennetyöttömien määrä on laskenut vuoden aikana lähes 500 henkilöllä. Työttömyyttä voidaan pitää rakenteellisena silloin, jos se ei vähene, vaikka samanaikaisesti työllisyysaste on korkea ja joillakin aloilla vallitsee työvoimapula, selittää Mäensivu.

“Työvoiman saatavuus hidastaa yritysten kasvua”

Työvoiman kysyntä on jatkunut vahvana. Syyskuussa TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli yli 2 400 eli määrä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna 49 prosenttia. Avoimien työpaikkojen kasvu kohdistuu yksityiselle sektorille.

Avoimia työpaikkoja oli edellisvuotta enemmän muun muassa majoitus- ja ravitsemusalan työtehtävissä, erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä, hoitotyössä, rakennustyössä sekä siivoustyön tehtävissä.

Lapin ELY-keskuksen julkaiseman ammattibarometrin mukaan Rovaniemellä pulaa on erityisesti psykologeista, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, myyntiedustajista, lastenhoitotyöntekijöistä sekä maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajista.

- Lappilaiset yritykset näkevät työvoiman saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen hidasteeksi. Lapin ELY-keskuksen mukaan viime vuonna rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus oli Lapissa 53 prosenttia, kun se oli koko maassa 44 prosenttia. Myös työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on ollut jatkuvassa kasvussa, kertoo Sanna Mäensivu.


AMMATTIBAROMETRI eli työllistymisen näkymät Rovaniemellä:
https://www.ammattibarometri.fi/vertailu.asp?tetoimistot=Rovaniemi&vuosi=22i&kieli=)