Rovaniemen uuden uimahallin suunnittelu ja Vesihiiden kuntoselvitys etenevät

Julkaistu 5.6.2018 14:00

Havainnekuva uimahallista

Uimahallihankkeen ohjausryhmänä toimiva kaupunginhallitus on saanut selvityksen Ounasvaaran uuden uimahallin suunnittelun ja nykyisen Vesihiisi-uimahallin kuntoselvityksen etenemisestä kokouksessaan 30.5.

Ounasvaaralle suunnitellulle uimahallille on valittu suunnitteluryhmä (Arktes oy, pääsuunnittelija Paavo Karjalainen), jonka tehtävänä on suunnitella kaupunginhallituksen 28.2. hyväksymän hankesuunnitelman mukainen uimahalli. 

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy investoinnin vuoden 2019 talousarvion yhteydessä marraskuussa, maanrakennustyöt alkaisivat alueella helmi-maaliskuussa 2019. Varsinaisen uimahallin rakentaminen alkaisi toukokuussa 2019 ja se valmistuisi vuonna 2021. 

Ounasvaaran alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen sekä uimahallin energiaratkaisujen suunnittelu etenee aikataulussaan. Uimahallissa on suunniteltu mm. hyödynnettävän maalämpöä ja jäähallin hukkalämpöä. Rakennukseen suunnitellaan myös aurinkosähköjärjestelmää yhteistyössä Napapiirin Energian ja Veden kanssa. 

Uimahallin rakentamiskustannukset ovat tämän hetkisen arvion mukaan 22 miljoonaa euroa. Kustannukset tarkentuvat vielä ennen lopullista investointipäätöstä. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota syntyviin elinkaarikustannuksiin ja kiinteistönpitoon. Kaupunki aikoo hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä 800 000 euron liikuntapaikka-avustusta hankkeeseen.

Vesihiiden kunnosta tekeillä arvio

Ohjausryhmä tutustui myös kaupungin nykyisen Vesihiisi-uimahallin kuntoon ja korjaustarpeisiin. Vesihiisi-uimahallissa ei ole tarvetta laajalle peruskorjaukselle. Uimahallin käyttöikää voidaan jatkaa tarvittavilla korjaus- ja huoltotöillä. Tavoitteena on varmistaa käyttöajalle hallin terveellisyys,turvallisuus ja hygienian taso.

Uimahallin vedenkäsittelylaitteisto ja putkistot on jo tarkistettu. Myös allaslaite-, sähkö- ja LVIA-tekniikan osalta alustavat korjaustarpeet on kartoitettu. Sen sijaan rakenteiden tutkiminen on vielä kesken. Vesihiiden lopullinen kuntoraportti kustannuslaskelmineen valmistuu kesän kuluessa. 

Ohjausryhmä käsittelee uimahallien tilannetta seuraavan kerran elokuussa. 

Lisätietoa ja aiemmat tiedotteet kaupungin uimahallihankkeen nettisivuilta

 

Jaa sivu