Etusivun uutislista

Rovaniemen valtuusto hyväksyi kaupunkistrategian

Julkaistu 23.5.2022 20:00

Vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa linjataan Rovaniemen pitkän aikavälin tavoitteet.

rovaniemi_panorama_PMU2541.jpg
Strategian yksi kolmesta päätavoitteesta on, että elinympäristö on luonnonläheinen, toimiva ja viihtyisä. Kuva on Koivusaaren luontopolulta.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 23.5.2022 käsittelemään uutta kaupunkistrategiaa. Vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa linjataan Rovaniemen pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian tarkoitus on ohjata päätöksentekoa. 

Strategian visiona on, että tulevaisuuden Rovaniemi on ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät pohjoinen luonto ja urbaani ympäristö. Strategian ytimen muodostavat strategiset tavoitteet, joiden avulla ohjataan kaupungin toimintaa haluttuun suuntaan. Päätavoitteiksi on nostettu seuraavat: 

  • Elinvoimaa rakennetaan monipuolisesti ja vastuullisesti.
  • Asukkaat voivat hyvin ja osallistuvat kaupungin kehittämiseen.
  • Elinympäristö on luonnonläheinen, toimiva ja viihtyisä.

Tavoitteille on laadittu mitattavissa olevia toimenpiteitä sisältävät tuloskortit. Niiden avulla pyritään vahvistamaan erityisesti kaupunkistrategian ohjaavuutta verrattuna edelliseen strategiaan.

Kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat toimintaperiaatteet ovat palveleva, yhdessä tekevä, vastuullinen ja innovatiivinen. 

Valtuuston käsittelyssä strategiaan tehtiin valtuustoryhmien yhteisinä muutoksina muun muassa seuraavia lisäyksiä:

  • Uusi alatavoite asukkaiden hyvinvointia ja osallistumista koskevaan päätavoitteeseen: “Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.”
  • Uusi alatavoite elinympäristön luonnonläheisyyttä, toimivuutta ja viihtyisyyttä koskevaan päätavoitteeseen: “Huolehdimme ympäristömme turvallisuudesta, toimivuudesta ja varmuudesta.” Varmuudella viitataan toimintavarmaan infrastruktuuriin. Strategian mukaan varmuus taataan pitämällä strateginen verkosto- ja tuotantoinfra kaupungin omistuksessa.
  •  Luontoa koskeva lisäys toimintaperiaatteiden vastuullisuusosioon: “Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan: Rovaniemi toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja viher- ja sinialueiden ekologisen laadun turvaamiseksi. Hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi viherpinta-alaa lisätään kaupunkirakenteessa. Luonnonsuojelun tavoitteiden toteutumista seurataan ja valvotaan säännöllisesti.”
  •  Opiskelijoita koskeva lisäys toimintaperiaatteiden palvelevuutta koskevaan osioon: “Vahvistamme Rovaniemen vetovoimaa kansallisena ja kansainvälisenä opiskelijakaupunkina yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin ja toisen asteen oppilaitosten kanssa.”

Lisäksi valtuusto äänesti Miikka Keräsen (vihr.) neljästä muutosesityksestä. Keränen muun muassa halusi strategiaan tavoitteen, että Rovaniemi olisi hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja pian sen jälkeen hiilinegatiivinen. Kaupunginvaltuusto ei kannattanut tätä vaan päätyi kaupunginhallituksen pohjaesityksen kannalle äänin 34–16.

Valtuusto hyväksyi valmiussuunnitelman


Valtuusto hyväksyi kaupungin valmiussuunnitelman. Sen tavoitteena on, että kunta pystyy hoitamaan tehtävänsä mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa turvallisuustilanteissa. 

Lisäksi valtuusto teki yksimielisen toimenpidealoitteen, jossa se kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään valmisteluun sotilaalliseen hyökkäykseen tai terroritekoon varautumiseksi.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla: valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat