Rovaniemi avasi jatkuvan haun tutkintokoulutukseen valmentavaan opetukseen (TUVA)

Julkaistu 18.8.2023 13:39

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille nuorille, jotka ovat vailla opiskelupaikkaa ja/tai joille oman koulun ja verkoston suunnitelmallinen tuki ei ole riittänyt.

Rovaniemen kaupunki on avannut jatkuvan haun tutkintokoulutukseen valmentavaan opetukseen (TUVA). 

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille nuorille, jotka ovat vailla opiskelupaikkaa ja/tai joille oman koulun ja verkoston suunnitelmallinen tuki ei ole riittänyt. Lähtökohtaisesti TUVA:an hakevalla opiskelijalla tulisi olla perusopetuksen päättötodistus ja riittävä suomen kielen taito.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta elämästään, kiinnittymään opiskeluun, tukea häntä elämänhallintataitojen kehittämisessä, motivaation vahvistamisessa sekä toisen asteen opintoihin sijoittumisessa. Lisäksi tavoitteena on verkostoyhteistyön ylläpitäminen ja sen vahvistaminen.

Kaupungin TUVA-ryhmään hakeutuminen tapahtuu lukuvuonna 2023–2024 Opintopolun jatkuvan haun kautta.

TUVAssa oppiminen on monimuotoista pienryhmässä tapahtuvaa yhteisöllistä toimintaa erilaisissa ympäristöissä. Toteutuksessa painottuu toimijuus, kokemuksellisuus ja kokonaisvaltaisuus. Ryhmän kotipesä on nuorten kulttuurikeskus monitoritalo Mondella, jossa toimintaa toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelujen kanssa. Opinnoissa on mahdollisuus hyödyntää Kulttuuriverstaan työpajaympäristöä.

Lisätietoja TUVAn toiminnasta ja koulutukseen hakeutumisesta antaa:

Elina Pehkonen, opinto-ohjaaja
040 132 0260
elina.pehkonen@rovaniemi.fi


Myös Redulla on omia TUVA-ryhmiä, johon haku oli avoinna keväällä.