Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemi ottaa Seinäjoesta esimerkkiä: kaupunki haluaa lasten ylipainon laskuun
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemi ottaa Seinäjoesta esimerkkiä: kaupunki haluaa lasten ylipainon laskuun

30.4.2018 8:00

Hankkeen tarkoitus on edistää terveellisiä elämäntapoja positiivisessa hengessä ilman, että ketään leimataan lihavaksi.

Rovaniemen kaupunki haluaa ehkäistä lasten ylipainoa ja edistää näin lasten terveyttä pitkälle aikuisuuteen. Kaupunki on mukana hankkeessa, jossa kuusi kuntaa pyrkii saamaan lasten ylipainon laskuun. Kunnat ottavat oppia Seinäjoesta, jonka saavutukset lasten ylipainon ehkäisyssä ovat kiinnostaneet ulkomaita myöten.

Rovaniemellä hankkeen työryhmässä on mukana laajasti kaupungin eri toimialoja, Lapin sairaanhoitopiiri, Lapin Liikunta ry, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Lapsi -ja perhepalvelujen muutosohjelma -hanke. Tarkoitus on tehdä mahdollisimman laajaa yhteistyötä toimijoiden kesken, jotta terveitä elintapoja edistävät käytännöt saadaan leviämään.

Rovaniemen kaupungin tavoitteena on, että kaikki sen toimialat lähtevät mukaan yhteiseen tavoitteeseen ja kaupungin työntekijät pohtivat, miten he voivat ehkäistä lasten ylipainoa omassa työssään.

Kevään aikana hankkeen vetäjät ovat koonneet yhteen jo olemassa olevia käytäntöjä, jotka edistävät lasten terveellistä elämää Rovaniemellä.

Tarkoitus on myös koota yhteen kaikki saatavissa oleva tilastotieto rovaniemeläislasten painosta ja elintavoista. Toistaiseksi hankkeen käytössä ovat ainoastaan kouluterveyskyselyn tulokset. Kouluterveyskyselyssä tiedonkeruu perustuu lasten ja nuorten itsearvioon, joten tilastot eivät ole kaikilta osin tarkkoja.

Hankkeen tarkoitus on edistää terveellisiä elämäntapoja positiivisessa hengessä ilman, että ketään leimataan lihavaksi.

Rovaniemellä tehdään jo entuudestaan paljon työtä terveellisten elämäntapojen eteen: päiväkodeissa pyritään mahdollistamaan fyysinen aktiivisuus, Liikkuva koulu -toiminta on pitkällä, koululounailla on Sydänmerkki, ulkoliikuntapaikkoihin satsataan ja perheille on tarjolla elintapoihin liittyvää Neuvokas perhe -koulutusta.

Projektissa etsitään vastauksia muun muassa siihen, miksi Rovaniemellä on tästä huolimatta suhteellisesti enemmän ylipainoisia lapsia kuin Seinäjoella.

Hankkeen taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta -ohjelma, joka tähtää ylipainon ehkäisyyn kaikissa väestöryhmissä.

Lisätietoa:
Ritva Olsen, palvelualuepäällikkö, lapsiperheiden palvelut, Rovaniemen kaupunki: ritva.olsen(at)rovaniemi.fi, p. 040 5041853