Rovaniemi sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen kolmatta kertaa

Julkaistu 8.2.2022 9:00

Tunnustuksen uusiminen on osoitus siitä, että Rovaniemi on onnistunut edistämään lasten oikeuksia ja sitoutuu tekemään niin myös jatkossa.

LYK_logo_Rovaniemi_pysty_rgb.jpg
Suomen UNICEF on myöntänyt Rovaniemelle jo kolmannen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Edelliset tunnustukset myönnettiin vuosina 2015 ja 2017. Nyt myönnettävä tunnustus on voimassa neljä vuotta.

Tunnustuksen uusiminen on osoitus siitä, että Rovaniemi on onnistunut edistämään lasten oikeuksia ja sitoutuu tekemään niin myös jatkossa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Malli auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lapsille.

Mallissa mukana on tällä hetkellä 49 suomalaista kuntaa.


Kiitosta lasten osallisuuden vahvistamisesta ja kiusaamisen vastaisesta työstä


Rovaniemi aloitti Lapsiystävällinen kunta -työn vuonna 2013. Tunnustusta myöntäessään UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia.

UNICEF kiittää Rovaniemeä muun muassa seuraavista asioista kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työssä

  • eri toimialoilla on vahvistettu lasten osallisuutta ja toimijuutta
  • kaupunki on tehnyt merkittävää työtä kiusaamisen lopettamiseksi
  • Lapsiystävällinen kunta -viestintää on monipuolistettu.

Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. UNICEF kannustaa Rovaniemeä kiinnittämään jatkossa huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: 

  • haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallisuuden toteutumiseen
  • Rovaniemen tulisi pikimmiten ryhtyä toimenpiteisiin, jotta lapsivaikutusten arviointi saataisiin systemaattisesti käyttöön kaupungin päätöksenteossa sekä varmistamaan lapsibudjetoinnin kehitystyön loppuunsaattaminen.

“Rovaniemellä on tehty hyvää työtä lapsen oikeuksien edistämiseksi, ja lapsiystävällisyys toteutuu eri toimialoilla nyt aiempaa enemmän. Kehitettävää riittää edelleen, ja iloitsemme siitä, että yhteistyömme Rovaniemen kanssa jatkuu”, toteaa Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

“Tunnustuksen myöntäminen kertoo Rovaniemellä tehdystä pitkäjänteisestä työstä, jolle edelleen saadaan jatkoa. Meillä on kiinnitetty huomiota erityisesti aiempina vuosina lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen sekä kiusaamisen vastaiseen työhön, joita tullaan jatkamaan edelleen. Nyt meneillään oleva lasten oikeuksien nykytilan kartoitus osoittaa lisäksi ne kehittämisen paikat, joihin pureudutaan jatkossa”, kertoo Rovaniemen Lapsiystävällinen kunta - koordinaattori Anne Luiro.

Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -mallista Unicefin verkkosivuilla.


 

Jaa sivu