Etusivun uutislista

Ruokasenkadun katusuunnitelma nähtävillä 15.10.-29.10.2020

Julkaistu 15.10.2020 10:10

Nelostien ylittävä kävelysilta. Taustalla Korundi. Kuvituskuva.

Ruokasenkadun katusuunnitelmaluonnos välillä Valtatie 4 – Rovakatu on asetettu nähtäville 15.10.-29.10.2020. Suunnitelma on nähtävillä kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla sekä paperille tulostettuna palvelupiste Osviitassa.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 29.10.2020 klo 15.00 mennessä. Muistutukset toimitetaan joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi tai paperisena osoitteeseen Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo / muistutus, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Taustalla keskustan liikenteen kehittämissuunnitelma

Suunnitelma toteuttaa Rovaniemen keskustan osayleiskaavassa ja Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa päätettyjä linjauksia. Suunnitelma pohjautuu myös Rovaniemen ydinkeskustan katujen kehittämisen yleissuunnitelmaan, jonka yhteydessä katujen kehittämistarpeita ja kehittämislinjauksia pyrittiin tuomaan yleiseen tietoisuuteen ja keskusteluun.

Ruokasenkatua kehitetään ydinkeskustan tärkeimpänä joukkoliikennekatuna. Nyt esitetyt katujärjestelyt mahdollistavat sujuvat siirtymiset paikallisliikenteen linjojen välillä ja yhteydet kaukoliikenteen linjoille ydinkeskustan kävelyvyöhykkeellä.

Ruokasenkadulla on myös erityisesti huomioitu kävelyn ja pyöräilyn tarpeet kadun molemmin puolin sijoittuvilla väylillä. Autoliikenteen yhteydet keskustan pääkatukehältä Ruokasenkadun kautta keskustaan mahdollistavat Poromiehentien kehittämisen Ainonkadun ja Koskikadun välillä kävelypainotteiseksi pihakaduksi ja maankäytön kehittämisen Keskuskentän kohdalla.

Suunniteltu Ruokasenkadun silta korvaa huonokuntoisen Riistasillan ja mahdollistaa entistä sujuvammat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ydinkeskustaan ja ydinkeskustan läpi.

Suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota hyvään katuympäristöön puuistutuksilla ja laadukkailla materiaalivalinnoilla.

Katulinjausta taivutettu pois päin vanhasta asemasta

Suunnitelmaa on aiemmin julkisuudessa olleisiin luonnoksiin verrattuna vielä tarkennettu vanhan asemarakennuksen kohdalla. Katulinjausta on taivutettu asemasta pois päin niin paljon, kuin väylägeometria ja asemakaavassa varattu tila mahdollistavat.
Etäisyys ajoradan reunasta rakennukseen on 8 - 11 metriä ja pyörätietä rajaavasta tukimuurista 4 – 6 metriä. Tämä parantaa mahdollisuuksia rakennuksen eteläpään porrasyhteyden käyttöön. Riistasillan purkaminen helpottaa tontin laajentumisen myötä asemarakennuksen toiminnan kehittämistä.

Kaupungin tilapalvelukeskus selvittää parhaillaan asemarakennuksen käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa sekä mahdollisen korjauksen rahoitusvaihtoehtoja. Asemarakennusta ei olla myymässä tai purkamassa.

Jaa sivu