Sairaalaniemen kaavaehdotusta esiteltiin kuntalaisille – lue tiivistelmä

Julkaistu 19.8.2022 9:35

Kaupunginarkkitehti korosti, että rannan viheralue on nimenomaan haluttu säilyttää asukkaiden toiveita kuunnellen.

Sairaalanniemi kaavakävely.jpeg
Sairaalanniemen kaavaehdotusta esiteltiin kuntalaisille myös kaavakävelyllä keskiviikkona 17.8.2022.
Rovaniemen kaupunki järjesti tiistaina 16.8. kaikille avoimen verkkotilaisuuden, jossa Sairaalanniemen kaavaehdotusta esiteltiin kuntalaisille. Tämä teksti on tiivistelmä tilaisuuden annista. 

Tilaisuuden aluksi kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen kävi läpi kaava-aineistoa, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta (rovaniemi.fi/kaavatori). Hintsanen esitteli voimassa olevan asemakaavan pääpiirteet ja meneillään olevan asemakaavamuutostyön vaiheet. Osallistujille esiteltiin kuvia muun muassa siitä, miten Sairaalanniemen rakentamatta jäävä viheralueen koko on kasvanut kaavatyön aikana. Lisäksi esillä oli useita havainnekuvia siitä, miltä tämänhetkiset suunnitelmat näyttäisivät käytännössä. 

Hintsanen kertoi, että alueen yleiskaava vanhentui sen jälkeen, kun sairaalarakennus poistui käytöstä. Jos kaupunki olisi alkanut odottaa uutta yleiskaavaa, joka valmistuu aikaisintaan kuluvan valtuustokauden lopussa, puhutaan 10 vuoden viiveestä, Hintsanen sanoi. 

Kaavatyön käynnistämistä vauhditti myös rakennussuojelu. Kaupungin tavoitteena on saada pidettyä sairaalarakennus käytössä ilman, että se rapistuu nykyisestä. Lisäksi tyhjänä oleva sairaalarakennus aiheuttaa kaupungille koko ajan kuluja, sillä rakennuksessa on pidettävä peruslämmöt päällä. 

Hintsanen esitteli kuvien avulla, kuinka muun muassa niemessä kulkeva kevyenliikenteen väylä on tarkoitus pitää nykyisillä sijoillaan eikä sitä olla viemässä yleiskaavan mukaisesti lähemmäs rantaa. Jos väylä siirrettäisiin, rannan puita ei voitaisi säilyttää. 


Kuntalaiset kaipasivat vahvempaa osallistamista ja viheralueiden säilyttämistä


Hintsasen esityksen jälkeen kuulijat saivat esittää kysymyksiä. 

Eräs osallistuja koki, että kaavatyö on käynnistetty väärällä tavalla ja kuntalaisia olisi heti alkuun pitänyt kuulla siitä, mitä he haluaisivat Sairaalanniemeen. Miksi ei voitu odottaa uuden yleiskaavan valmistumista, jolloin kuntalaiset olisivat päässeet kunnolla osallistumaan? Koko prosessi tulee pysäyttää, hän vaati. 

Hintsanen vastasi, että maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa asemakaavan laatimisen tai muuttamisen tilanteessa, jossa yleiskaava on ilmeisen vanhentunut. Näin kaupunki on Sairaalanniemen kohdalla toiminut. Päätöksen kaavoitustyön käynnistämisestä on tehnyt demokraattisesti valittu kaupunginhallitus vuonna 2017.

Osallistujat myös kritisoivat kaupunkia siitä, että se rakentaa viimeisen keskustan alueen niemen, joka olisi mahdollista pitää virkistyskäytössä puistoalueena. 

Hintsanen kertoi, että kaupungin ajatuksena on muun muassa tiivistää asumista resurssiviisaasti niin, että globaalit asumisen megatrendit huomioidaan. Hintsasen mukaan on vanhentunut ajatus, että Rovaniemellä olisi tilaa rakentaa kauemmaksikin. Rovaniemellä etäisyydet ovat pitkiä, ja esimerkiksi Nevellä on yli 3000 kilometriä vesihuoltoverkkoa. Tämä kaikki näkyy muun muassa veden hinnassa. “Onko meillä jatkossa varaa ylläpitää suomalaista yhdyskuntarakennetta?”, Hintsanen kysyi. Kaupungin näkökulma on, että Sairaalanniemi on hyvä paikka asumisen tiivistämiseen. 

Hintsanen oli eri mieltä siitä, että alueen virkistyskäyttö tuhoutuisi rakentamisen myötä. Hän korosti, että rannan viheralue on nimenomaan haluttu säilyttää asukkaiden toiveita kuunnellen. 

Osallistujia huoletti myös, miten rannan viheralue kestää kasvavan ihmismäärän. Hintsasen mukaan oleellista ei ole niinkään asukkaiden määrä vaan ennen kaikkea se, mitä reittejä asukkaat ohjataan viheralueen suuntaan. 

Hintsanen sanoi olevansa eri mieltä myös siitä, että Sairaalanniemeen oltaisiin rakentamassa “bulkkia”. 

“Suunnittelija arkkitehti Aaro Artto edustaa asuntosuunnittelun osaavinta kärkeä koko maassa. Hän on muun muassa metsäkeskus Pilkkeen ja jalkapallostadionin pääarkkitehti. Kaavaehdotuksen takana oleva rakennusliike, RovaLappi Rakennus Oy, puolestaan on Osuuspankin uuden toimitalon rakentaja. En kykene yhdistämään tähän bulkki-sanaa, koska se ohjaa väärään suuntaan siinä, mitä hankkeella tavoitellaan ja mihin kumppanit kykenevät. Näen, että tässä tehdään vähintään sadan vuoden taloja”, Hintsanen sanoi. 

Viheralueista puhuttaessa Hintsanen pyysi asukkaita pohtimaan ennemminkin Koskipuiston tulevaisuutta: “Mikä sen rooli on kaupungin viherverkostossa?”

 
Kaavakävely veti väkeä, kaavaehdotus nähtävillä 8.9. asti


Sairaalanniemen kaavaehdotusta esiteltiin kuntalaisille myös kaavakävelyllä Sairalanniemessä 17.8. Tilaisuuteen osallistui noin 80 kuntalaista. 

Sairaalanniemen asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 8.9. asti, ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa muistutuksia kaavasta. Kaava-aineistot ovat nähtävillä kaavatorilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Muistutuksia voi jättää kaupungin kirjaamoon 8.9.2022 klo 15 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi tai kirjallisesti palvelupiste Osviittaan.

Juttua täsmennetty 19.8. kl0 13.12: Rova-Lappi Rakennus Oy on ollut Osuuspankin uuden toimitalon rakentaja. Aiemmin luki, että Rova-Lappi on ollut mukana toimitalon suunnittelussa. 

KUVAUPOTUS, Kruunu Sairaalanniemi pohjoisesta (1).jpgJaa sivu