Sairaalanniemen kaavamuutos etenee valmisteluvaiheen kuulemiseen

Julkaistu 14.10.2020 8:20

Sairaalanniemen asemakaavan muutos etenee valmisteluvaiheen kuulemiseen 14.10.2020 alkaen. Valmisteluvaiheessa kuntalaiset voivat antaa lausuntoja kahdesta valmistellusta kaavaluonnoksesta.

Havainnekuva Viuhka-suunnitelman mukaisesta Sairaalanniemestä.

Aikaa lausuntojen antamiseen on 12.11.2020 klo 16.00 saakka. Lausunnot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96191 Rovaniemi.

 

Jatkoon päässeitä suunnitelmia päivitetty asukkailta tulleen palautteen pohjalta

Kaupunki järjesti kaupunkistrategian mukaisen avoimen suunnittelukilpailun Sairaalannimen alueelle 15.4.2018 - 1.10.2018. Kilpailussa haettiin kumppania alueen kehittämiseen.

Kilpailuun saapui viideltä ryhmältä yhteensä kuusi ehdotusta. Jatkovalmisteluun valittiin kaksi työtä kaupunginhallituksen päätöksellä 17.12.2018: Arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimisto Viiri-Ylinenpää Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n Viuhka sekä Arkkitehtityöhuone APRT Oy:n ja RovaLappi Rakennus Oy:n Kruunu & Laavu.

Kilpailutyöt esiteltiin kuntalaisille 5.2.2019 järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Jatkoon valittuja töitä on syksyyn 2020 asti kehitetty kaupunginhallituksen nimeämän arviointiryhmän ohjeistuksen ja asukkailta saadun palautteen pohjalta.

Jatkoon valittujen töiden rakennusoikeusmäärät on saatettu yhteneväisiksi, jotta toteutettava asemakaavaratkaisu voidaan valita mahdollisimman puhtaasti työn kaupunkikuvallisten ansioiden ja asumislaatua mittaavien näkökulmien perusteella. Kaavaluonnokset eivät ota kantaa Sairaalanniemen kasvattamiseen täyttömaalla – jatkoon valitut työt eivät sitä edellytä.

Asukaspalautteessa voimakkaasti esiintuotu tarve säilyttää rantareitti nyky-linjauksessaan on huomioitu sellaisenaan ja siirretty kaavaluonnoksiin. Kumpikin jatkoon valittu työ on ratkaistu siten, että kaavamuutoksen myötä väistyvään YS-kortteliin, jonka uusi käyttötarkoitus on asuminen (AK) ja palvelut (P-1), tarvitsee puistovyöhykkeestä liittää alle 300 m2.

Sairaalakatua on levennetty viisi (5) metriä, jotta sen reunalle voidaan rakentaa kevyenliikenteen väylä.


Kaavaluonnokset esitellään asukkaille verkossa 19.10.

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen esittelevät Sairaalanniemen kaavaluonnokset asukkaille 19.10.2020 klo 18 alkavassa tilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti Meet-kokouksena. Tilaisuuteen voi ilmoittautua kyselylomakkeen kautta.

Tilaisuuteen voi osallistua 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Tallennamme kaavaluonnosten esittelyosion ja julkaisemme tallenteen kaupungin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Tarvittaessa järjestämme uuden esittelytilaisuuden.

Kaavaluonnosten esittelyn jälkeen kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä luonnoksista. Kysymyksiä voi myös lähettää etukäteen.

Kaavaprosessin seuraava vaihe on kaavaluonnoksista saatavan asukaspalautteen ja viranomaislausuntojen kerääminen. Kaupunginhallitus tekee päätöksen ehdotusvaiheeseen vietävästä kaavaluonnoksesta helmikuussa 2021. Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi vietävästä asemakaavamuutoksesta saataneen huhtikuussa 2021.