Salassa pidettävät päätökset voi saada tiedoksi sähköisesti Suomi.fi-viestien kautta

Julkaistu 12.5.2020 9:20

Rovaniemen kaupunki on ottanut käyttöönsä salassa pidettävien päätösten tiedoksiannoissa Suomi.fi-viestit palvelun. Järjestelmän kautta voidaan vastata myös kaupunkilaisten tietopyyntöihin, jotka tehdään pääsääntöisesti kaupungin kirjaamon kautta.

Jatkossa voit saada sähköisesti tiedon esimerkiksi näistä asioista:

  • toimielinten salassa pidettävät päätökset ja oikaisuvaatimusohjeet
  • vastauksen tietopyyntöön, joka koskee salassa pidettävää asiaa
  • oppilaisiin liittyvät päätökset, kuten erityisopetukseen siirtäminen, joustava perusopetus ja koulukuljetukset

Suomi.fi -viestien käyttöönoton alkuvaiheessa kuntalaiset eivät voi itse laittaa asioita vireille palvelun kautta.

Ota käyttöön Suomi.fi -tilisi ja anna suostumus sähköiseen tiedoksiantoon

Saadaksesi sähköisen tiedoksiannon, sinun tulee ottaa käyttöösi Suomi.fi -tilisi ja antaa sähköiseen tiedoksiantoon suostumus.

Toimi näin:

  • tunnistaudu suomi.fi -verkkopalveluun ja anna suostumus sähköisten viestien vastaanottamiseen
  • määrittele viestit-palvelun asetuksissa sähköpostiosoite, johon haluat ilmoitukset saapuneista viesteistä
  • tarkemmat ohjeet löytyvät suomi.fi -sivustolta

Kun otat Suomi.fi-viestit käyttöösi, saat viestit sähköisesti niistä asiointipalveluista, jotka käyttävät Suomi.fi-viestejä. Rovaniemen kaupungin lisäksi Suomi.fi -viestejä käyttävät muun muassa verohallinto, liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja TE-toimisto. Kaikki palvelua käyttävät organisaatiot ovat nähtävissä suomi.fi -verkkosivustolta.

Mikäli et hyväksy sähköistä tiedoksiantoa, toimitetaan tiedot salassa pidettävistä päätöksistä sinulle paperisena.

Suomi.fi-viestien käyttö lisääntyy Rovaniemellä asteittain

Suomi.fi-viestien käyttöä lisätään Rovaniemen kaupungissa asteittain. Käyttö aloitetaan salassa pidettävien päätösasioiden tiedoksiannosta, mutta palvelun käyttöä on tarkoitus laajentaa myös muiden päätösten tiedoksiantoon sekä muihin kaupungin palveluihin.

Tällä hetkellä sähköisen tiedoksiannon ulkopuolelle Rovaniemellä jäävät esimerkiksi sosiaalipalveluiden tekemät päätökset, koska ne tehdään eri tietojärjestelmässä.

Suomi.fi -viestien käyttöönotto perustuu lakiin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Palvelun käyttö tehostaa myös hallinnon prosesseja ja parantaa tiedonkulkua sekä edistää tietoturvan toteutumista päätösten tiedoksiannossa.