Satoja rovaniemeläisiä työllistänyt Osaamo-hanke jäi elämään

Julkaistu 24.10.2023 10:02

Vuosina 2020-2023 toteutettu Osaamo -kohtaantoa edistämässä ESR-hanke syntyi halusta laajentaa hyväksi havaittua Ohjaamon toimintamallia myös yli 30-vuotiaille henkilöille. Hankkeen suunnitteluun osallistuneet paikalliset työllisyyden ja osaamisen kehittämisen toimijat sekä yrittäjät näkivät ehdottoman tärkeäksi tuoda laajemman ikäryhmän lisäksi myös oppilaitokset ja työnantajat entistä tiiviimmin mukaan työllisyyden ja kohtaannon edistämiseen.

Osaamo-kuva3 (1).jpg
Osaamo-hankkeen uraohjaaja Karita Arminen REDU:lta ja Osaamon asiakas Marko Holopainen pohtivat erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja.

- Nyt hankkeen juuri päätyttyä, voimme iloksemme todeta, että näissä keskeisimmissä kehittämistavoitteissa onnistuttiin ja onnistumiset jäivät myös elämään. Samalla satoja hankkeen asiakkaita työllistyi aivan konkreettisesti, iloitsee Osaamo-hankkeen projektipäällikkönä toiminut Joni Minkkinen.

Hankkeen toteuttivat Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja REDU. Osana perustoimintaansa hankkeeseen osallistuivat myös Työllisyyden kuntakokeilu ja Lapin TE-toimisto.

Tiivis viranomaisyhteistyö olikin yksi onnistumisen ja juurruttamisen avaimista. Yhdessä toimme entistä laajemmat palvelut saman katon alle sekä fyysisesti että sähköisesti. Näin pystyimme tuottamaan asiakkaille ratkaisuja työllistymiseen, koulutukseen sekä rekrytointiin. Samalla syntyi mm. konsepti yhteisten tapahtumien järjestämiseen ja kehittämisalusta paikallisen työllisyyden edistämisen ekosysteemin kehittämiselle, Minkkinen kertoo.

 

114 järjestettyä tapahtumaa ja 1423 hankkeeseen osallistunutta asiakasta

Vaikka kyse oli kehittämishankkeesta, keskiössä olivat asiakkaan kohtaaminen ja konkreettinen kohtaannon edistäminen. Mittakaavaa tekemisestä antaa esimerkiksi seuraavat luvut: yhteensä 1423 hankkeeseen osallistunutta asiakasta sekä 114 järjestettyä tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 2260 työnhakijaa, 236 työnantajaa ja valtava joukko verkoston toimijoita.

- Olipa kyse työnhakijasta tai työnantajasta, asiakas kohdattiin yksilöllisesti, asiakkaan omaa asiantuntemusta ja toiveita arvostaen. Asiakaslähtöinen ja joustava toimintatapa mahdollisti nopean reagoinnin ja parhaan asiantuntemuksen tuomisen kulloiseenkin tilanteeseen. Osaamon toiminnassa hanketoiminnalle tyypillinen rohkea kokeileminen ja kokeilemisen kautta oppiminen tarttuivat myös viranomaisiin. Joni Minkkinen sanoo.

Hankkeessa REDUn uraohjaajana toiminut Karita Arminen koki hankkeen aikana antoisimmaksi verkostomaisen tekemisen tavan.

- Kehittämistyö oli luontevaa ja helppoa, kun jokainen organisaatiosta riippumatta oli sitoutunut toimintaan ja osallistui innokkaasti kehittämään uutta, yhteistä toimintatapaa, kehuu Arminen.

Myös uraohjauksessa tämä verkostomainen tekemisen tapa näkyi.

- Asiakkaalle lähdettiin esimerkiksi yhdessä oppilaitoksen uraohjaajan ja kuntakokeilun asiakasvastaavan kanssa etsimään ratkaisuja. Tässä ratkaisujen etsimisessä hyödynnettiin molempien asiantuntemusta ja toimittiin ketterästi saman katon alla, asiakkaan asiaa nopeasti ja tehokkaasti edistäen, Arminen kertoo.

Osaamomainen yhdessä tekemisen malli toi toimijoita lähemmäs

Työllisyyspalveluiden sekä alueen oppilaitosten yhteistyö kehittyi hankkeen aikana uudelle tasolle. Asiakkaat koetaan aiempaa yhteisemmiksi ja hankkeessa kehitettyä ns. yhdessä tekemisen mallia halutaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Tämä näkyy jo nyt muun muassa toteuttajaosapuolien tulevaisuuden suuntaviivoissa ja TE24-uudistuksen valmistelussa.

- Mallin ja joustavien toimintapojen jatkuvuutta toivotaan myös yrittäjien taholta. Tällä hetkellä näyttää, että näin myös tapahtuisi. Ja tuleviin haasteisiin vastaamiseksi on käynnistynyt jo uusia kehittämishankkeita, kertoo Joni Minkkinen.


Palvelupiste Osaamo.png
Rinteenkulman kauppakeskuksen toisessa kerroksessa sijaitseva Palvelupiste Osaamo kokoaa työllistymisen ja osaamisen kehittämisen toimijat yhteen.