Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Seniorineuvolatoiminta edistää ikäihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Seniorineuvolatoiminta edistää ikäihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia

2.4.2019 13:20

Ikäihminen terveydenhoitajan vastaanotolla seniorineuvolassa.Terveydenhoitaja Mirva Tirroniemen asiakkaana Sointu Tahvanainen, jonka mielestä seniorineuvolassa käynti on ennen kaikkea turvallista ja vaivatonta.

Rovaniemellä seniorineuvolan palveluita tarjotaan yhdeksässä toimipisteessä eri puolilla kaupunkia sekä ONNI-autossa. Käytännössä kyse on hoitajan vastaanotosta, jonne voi tulla ilman ajanvarausta. Seniorineuvolat ovat Rovaniemen kaupungin kotihoidon järjestämää toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää ikäihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella.  

Monipuoliset palvelut lähellä asiakasta
Seniorineuvolat ovat matalan kynnyksen paikkoja, jonne ikäihmisen on helppo tulla. Toiminta on haluttu tuoda lähelle asiakasta. Seniorineuvolassa voidaan muun muassa antaa rokotuksia, mitata verenpaine ja hemoglobiini sekä hoitaa Marevan annostukset. Vastaanotolta saa myös ohjausta ja neuvontaa niin hoidollisiin asioihin kuin edunvalvontaan ja hoitotahtoon liittyvissä asioissa. Ajanvarauksella seniorineuvolassa voidaan tehdä esimerkiksi ompeleiden poistoja, ottaa verinäytteitä ja hoitaa pieniä haavoja. Myös muisti-, GDS- ja MNA-testit onnistuvat vastaanotolla.

Vanttauksella ja Meltauksessa seniorineuvola toimii aikuisvastaanoton yhteydessä. Lisäksi ONNI-auto tuo vastaanoton kapungin eri äärialueille: Ylä- ja Alaounasjoelle, Ylä- ja Alakemijoelle, Sodankyläntien ja Ranuantien suuntiin. ONNI-auton palvelut ovat samat kuin seniorineuvolan palvelut.  ONNI-auton kyydissä voi myös tilata diabeteksen hoitoon liittyviä tarvikkeita ja lääkkeitä. 

Seniorineuvolan hoitajan maksu määräytyy samalla periaatteella kuin oman terveysaseman tiimin vastaanoton hoitajan maksu eli 11,40 euroa kolme kertaa vuodessa. Tiimin vastaanoton ja seniorineuvolan käynnit  huomioidaan käyntikertoja laskettaessa. 


Tavoitteena lisätä toimintakykyä ja tukea kotona asumista
Seniorineuvolan asiakkaita ovat ikäihmiset, joiden toimintakyky on kohtalainen, mutta uhkana voi kotona selviytymisen vaikeudet lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on lisätä asiakkaan toimintakykyä siten, että hän voisi selviytyä kotonaan itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Käytännössä ikäihmiset pyritään saamaan omatoimisesti liikkeelle ja huolehtimaan itsestään. Lisäksi toiminta pitää yllä sosiaalisia suhteita ja vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemuksia. 

“Turvattomuus voi lisätä monia sairaudentuntoja tai jotkin sairaudet voivat jäädä kokonaan hoitamatta nykyisten sähköisten palvelujärjestelmien lisääntyessä. Näihin tilanteisiin seniorineuvola, tuttavallisemmin SENE, antaa apua”, toteaa Ounas-saaren kotihoidon palveluvastaava Heli Ahola.

Toiminta sai alkunsa kehittämishankkeesta 
Kaupunki toteutti 2000-luvun alussa Rovaniemen seudun senioripalveluiden kehittämishankkeen, eli ROSE:n, jonka myötä seniorineuvolatoiminta sai alkunsa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää sekä avohoidon että ennaltaehkäisevän toiminnan muotoja ja menetelmiä. Kehittämishankkeella haluttiin varautua ikäihmisten määrän kasvuun.

Seniorineuvolatoimintaa kehitetään edelleen jatkuvasti. Parhaillaan kokeillaan ja kehitetään ajanvarausvastaanottoa, johon voi varata ajan muun käynnin yhteydessä seniorineuvolan hoitajan kanssa sopien. Ajanvarausvastaanotto voi olla tarpeen silloin kun asiakas tarvitsee laajempaa ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi lääkehoidon suhteen tai enemmän aikaa vaativampia hoitotoimenpiteitä varten.   

Lisäksi vastaanottojen yhteyteen on tarkoituksena järjestää eri teemoihin pohjautuvia tietoiskuja. Kuluvana talvena ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat käyneet kertomassa tapaturmista. Tulossa olevia aiheita ovat esimerkiksi kotikuntoutus ja liikunta, sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, ikäihmisten palvelut ja sosiaaliset etuudet sekä ravitsemus ja muistihäiriöt.

Lue lisää seniorineuvolatoiminnasta verkkosivuiltamme.

 
Seniorineuvolat ja niiden aukioloajat:
 • Aarnenpihan seniorineuvola, Palvelutalo Elina, Kaartokatu 14, ma klo 8 - 11
 • Keskustan seniorineuvola, Tapionkoti, Korkalonkatu 10, ti klo 8 -11, ajanvarauksella torstaisin klo 13 -14.30
 • Muurolan seniorineuvola, Hammashoitola, Koulukaari 8, ti klo12.30 - 14.30
 • Ounasvaaran seniorineuvola, Kappeli, Saaruantie 3, parillisen viikon ke klo 8.30 - 10
 • Rantaviirin seniorineuvola, Kerhohuone, Keltakangas 2-4, parittoman viikon ke klo 9 - 10
 • Saarenkylän seniorineuvola, Kerhohuone, Nahkurinpolku 5, E-talo ke klo 11 - 12
 • Vaaranlammen seniorineuvola, neuvola, koulukuja 2, pe klo 8 -11, ajanvarauksella perjantaisin klo 11.30 -14
 • Meltauksen aikuisvastaanotto, Meltauksen koulu, Opinpolku 3, To klo 8 - 10
 • Vanttauksen aikuisvastaanotto, Yläkemijoen koulu, Vanttauskuru  5, Ma ja ke klo 8 -10

Viikolla 17 (22-28.4.2019) seniorineuvolat ja aikuisvastaanotot on kiinni. Lisätietoja seniorineuvolan terveydenhoitaja puh. 040 5033263.