Sierilän asemakaava etenee valmisteluvaiheen kuulemiseen – virtuaalinen asukastilaisuus 16.12. klo 17

Julkaistu 9.12.2020 3:00

Jätkänkynttiläsillan kynttiläkruunut, taustalla vaaramaisema.

Sierilän asemakaava etenee valmisteluvaiheen kuulemiseen 10.12.2020-11.1.2021. Valmisteluvaiheessa asukkaat ja muut asianosaiset voivat jättää mielipiteitä niin kaavaluonnoksesta kuin valmistelussa huomioiduista selvityksistä ja muista aineistoista.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 11.1.2021 klo 16 mennessä kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96191 Rovaniemi tai sähköpostilla kirjaamo@rovaniemi.fi.

Kaavaluonnokseen ja valmisteluaineistoihin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla rovaniemi.fi/kaavatori tai palvelupiste Osviitassa kauppakeskus Rinteenkulmassa.

 

Kaavaluonnos esitellään virtuaalisesti ke 16.12. klo 17

Asemakaavaa valmisteleva Afry Oy esittelee kaupunkilaisille ja asiasta kiinnostuneille Sierilän asemakaavaluonnoksen virtuaalisessa tilaisuudessa keskiviikkona 16.12.2020 klo 17-18.30 Meetissä.

Tilaisuudessa ovat mukana myös kaavoitusviranomaisen eli Rovaniemen kaupungin edustajat sekä kaavahankkeen hakijan eli Kemijoki Oy:n edustajat.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen 16.12. klo 12 mennessä sähköisen lomakkeen kautta. Linkki lomakkeeseen on tämän uutisen lopussa. Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujille toimitetaan tarkemmat ohjeet ja linkki Meet-kokoukseen. 

Suunnittelussa monta vaihetta – osallisia kuullaan useasti prosessin edetessä

Asemakaavan valmistelu aloitettiin vireilletulovaiheen kuulemisella 23.9.-6.10.2020. Vireilletulovaiheessa oli mahdollisuus esittää mielipiteitä valmisteluprosessia varten laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Valmisteluvaiheessa 10.12.2020 - 11.1.2021 kaavan valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville. Osalliset voivat valmisteluvaiheen aikana esittää mielipiteensä valmistelussa huomioiduista seikoista ja erilaisista vaihtoehdoista. Myös viranomaisilta pyydetään tässä vaiheessa tarvittavat lausunnot.

Valmisteluvaiheen jälkeen alkaa ehdotusvaihe, jossa asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä. Osallisilla on tällöin mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kirjallisia muistutuksia. Myös viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

 

Uutista päivitetty 14.12. klo 18. Ilmoittautumisaikaa jatkettu 16.12. klo 12 saakka, ennakkokysymysten lähettämislinkki poistettu kysymysten jättöajan päättymisen vuoksi.

Jaa sivu