Sierilän voimalaitoksen rakentamista koskevien vesitalouslupien mukaiset käytön aikaiset tarkkailusuunnitelmaesitykset

Julkaistu 14.4.2021 13:00

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

 

Asia             

Sierilän voimalaitoksen rakentamista koskevien vesitalouslupien mukaiset käytön aikaiset tarkkailusuunnitelmaesitykset.

 

Diaarinumero

                      LAPELY//5/2019

 

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito

Kuulutus ja sen liitteet pidetään nähtävillä 14.4. – 21.5.2021 osoitteessa  https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > Ympäristö ja luonnonvarat, mistä ne ovat luettavissa.

 

Linkki kuulutukseen:

Sierilän_voimalaitoksen_rakentamista_koskevien_vesitalouslupien mukaiset_käytön_aikaiset_tarkkailusuunnitelmaesitykset

 

 

Linkkit liitetiedostoihin:

 

Liite1._Voimalaitoksen_käytön_aikainen_vesistö-_ja_kalataloustarkkailuohjelma

 

Liite2._Vedenkorkeuksien_ja_virtaamien_tarkkailu

 

Liite3. Rantojen_vyörymisen_ja_kiintoaineen_kulkeutumisen_tarkkailu

 

Jaa sivu