Sivistyslautakunta käsittelee Kaukon koulun tulevaisuutta ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon nostoa

Julkaistu 14.3.2024 11:57

Kaukon koulua koskevassa selvitystyössä käsiteltäisiin sitä, miten koulun toiminta voidaan järjestää tulevaisuudessa.

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta kokoontuu 20.3. käsittelemään muun muassa Kaukon koulun jatkoa ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon nostoa. 

Kaukon koulu sijaitsee Paavalniemessä ja siinä toimivat luokat 1–6. Kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Antti Lassila esittää sivistyslautakunnalle, että lautakunta aloittaa selvitystyön koulun jatkosta. Selvitystyössä käsiteltäisiin sitä, miten koulun toiminta voidaan järjestää tulevaisuudessa. Esityksen mukaan koulun toiminta jatkuisi normaalisti vähintään lukuvuoden 2024–2025. 

Kaukon koulun oppilasmäärä on kuluvan lukuvuoden aikana 29 oppilasta. Vuonna 2029 koulussa arvioidaan olevan 25 oppilasta. 

Jos lautakunta päättää käynnistää selvitystyön, siinä huomioidaan muun muassa pedagogiikka, koulumatkat, oppilaiden sijoittuminen mahdolliseen uuteen kouluun, henkilöstövaikutukset, kiinteistön tilanne, oppilasennusteet ja kustannukset. Kaupunki arvioi eri vaihtoehtojen vaikutukset lapsiin. Alueen asukkaita, koulun väkeä ja kaikkia kaupunkilaisia kuullaan erillisen viestintä- ja osallisuussuunnitelman mukaisesti. 


Palveluseteliin esitetään 30 euron korotusta


Lisäksi lautakunta käsittelee varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon nostoa. Lautakunnalle esitetään, että arvoa korotettaisiin 30 eurolla elokuusta 2024 alkaen. Korotuksen jälkeen palvelusetelin perusarvo olisi 931,49 euroa. 

Kaikkiaan Rovaniemen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa on korotettu kahdeksan prosenttia vuosien 2020–2024 aikana. Kuluttajahintojen nousu ja varhaiskasvatuksen palkkaohjelman ovat kuitenkin kasvattaneet kustannuksia, minkä vuoksi korotus on tarpeen.  

Esityksen mukaan kaupunki velvoittaisi korotuksen jälkeen yrittäjiä perumaan lisämaksut, jotka perustuvat siihen, ettei palvelusetelin arvo ole riittävä.

Rovaniemellä on 23 on yksityistä päiväkotia ja kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Kunta tukee näiden toimintaa palvelusetelillä, joka myönnetään asiakkaalle.

Kaikki sivistyslautakunnan käsittelyyn tulevat asiat löytyvät lautakunnan esityslistalta kaupungin verkkosivuilta (linkki alla).