Sivistyslautakunta käsittelee Napsun monitoimitalon suunnitelmia, erityisen tuen vahvistamista sekä päiväkotien ja koulujen aurinkosuojia

Julkaistu 17.8.2023 17:03

Lautakunnan käsittelyssä on neljän konsultoivan erityisopettajan vakanssin perustaminen perusopetukseen.

Havainnekuva Napsun uudesta monitoimitalosta. Kuvassa näkyy vaalea rakennus. Vasemmanpuoleisesta sisäänkäynnistä pääsee kaikille yhteisiin käsityön ja kotitalouden tiloihin. Oikeanpuoleisen sisäänkäynnin oikealla puolella olevat isot ikkunat kuuluvat ruokasaliin. Oikealla näkyvä punatiilinen osa kuuluu liikuntahalliin. Etualalla uudisrakennuksen eli isompien koululaisten välituntipiha.
Nivavaaran koulualueelle rakennetaan uusi monitoimitalo, jossa toimivat jatkossa Napapiirin, Nivavaaran ja Syväsenvaaran koulut. Havainnekuva: Arkkitehdit Rudanko & Kankkunen

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta kokoontuu 24.8. käsittelemään muun muassa Napsun monitoimitalon suunnitelmia. Lautakunnalle esitetään, että hankesuunnitelmaa päivitetään muun muassa seuraavasti:

  • Koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluille sekä syksyllä 2023 perustetulle erityistä tukea tarvitsevien lasten pienryhmälle lisätään huoneet. 
  • Uudisrakennukseen tulee yksi kuvataideluokka, kun hankesuunnitelmassa luokkia oli kaksi. Tämä muutos sai alkunsa, kun esiopetus päätettiin siirtää muualle ja taide- ja monitoimitilan käyttäjämäärä pieneni. Toisen kuvataideluokan toiminnot saadaan nyt mahtumaan pienten koulun puolelle. 
  • Oppilaskohtaisista tavaroiden säilytyslokeroista luovutaan. Tarkoitus on vähentää etenkin isojen oppilaiden kulkemista rakennuksen eri osien välillä ja rauhoittaa koulutilaa. 


Konsultoivilla erityisopettajilla tarkoitus tukea opettajien työtä


Lisäksi lautakunnan käsittelyssä on neljän konsultoivan erityisopettajan vakanssin perustaminen perusopetukseen. Konsultoivat erityisopettajat ohjaisivat ja tukisivat sekä opettajia ja rehtoreita että tukea tarvitsevia oppilaita ja näiden vanhempia Rovaniemen peruskouluissa. Uusien vakanssien tavoitteena on lisätä opettajien osaamista eri tukimuotojen käytössä ja vähentää tarvetta tehdä oppilaille päätöksiä erityisestä tuesta. 

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksessa on jo entuudestaan 12 konsultoivaa erityisopettajaa, jotka työskentelevät sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa. Käytäntö on todettu hyväksi, ja nyt vastaava toimintamalli on tarkoitus tuoda kouluihin. 

Kaupunki lupaa kartoittaa päiväkotien ja koulujen varjopaikat


Lautakunta käsittelee myös vastausta valtuustoaloitteeseen, joka koski UV-säteilyltä suojautumista päiväkotien ja koulujen toiminnassa. Aloitteessa peräänkuulutettiin riittävästi varjopaikkoja päiväkotien ja koulujen pihoille. 

Kaupungin vastausesityksessä luvataan, että kaupunki tekee syksyn 2023 aikana kartoituksen päiväkotien pihoista ja suunnitelman päiväkotien varjopaikkojen parantamisesta. Lisäksi asia huomioidaan uusien päiväkoti- ja koulurakennusten suunnittelussa. Kaupunki aikoo käydä asiaa läpi myös yksityisten päiväkotiyrittäjien kanssa. 

Lautakunnan koko esityslista löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla).