Sivistyslautakunta käsittelee Nivavaara-Napapiiri-Syväsenvaaran yhtenäiskouluhanketta 22.4.

Julkaistu 20.4.2021 15:21

Lautakunnalle esitetään, että Nivavaaran koulu säilytetään, ja sen läheisyyteen rakennetaan erillinen uudisrakennus.

element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash (1).jpg

Rovaniemen sivistyslautakunta käsittelee torstaina 22.4. Nivavaara-Napapiiri-Syväsenvaaran yhtenäiskouluhanketta. Lautakunnalle esitetään, että Nivavaaran koulu säilytetään, ja sen läheisyyteen rakennetaan erillinen uudisrakennus. 

Yhtenäiskoulun hankesuunnittelu keskeytettiin joulukuussa 2019 kustannusten karkaamisen vuoksi. Hankkeen valmistelu käynnistettiin uudelleen joulukuussa 2020. Valmistelussa on tarkasteltu hankkeen laajuutta, kustannuksia ja tehokkuutta elinkaariajattelu huomioiden. 

Valmistelussa on tutkittu kahta eri vaihtoehtoa: 
1. Koulukylä, jossa säilytetään kolme olemassa olevaa rakennusta (Nivavaaran koulu, rakennus 2 ja rakennus 6) ja rakennetaan keskelle aluetta uudisrakennus. 
2. Uudis-erillisrakennus, jossa säilytetään Nivavaaran koulu ja rakennetaan sen läheisyyteen uudisrakennus. 

Työryhmä esittää, että kouluhankkeen hankesuunnitelmaa päivitetään jälkimmäisen vaihtoehdon pohjalta hyödyntäen jo olemassa olevaa hankesuunnitelmaa. 

Esityksen keskeiset muutokset aiempaan nähden ovat: 
- Piha-alue on suurempi.  
- 5-vuotiaiden tarvitsemat esiopetusten tilat on huomioitu. 
- Toimintoja on sijoitettu uudelleen. Esimerkiksi esikoululaiset ja pienimmät koululaiset sijoittuvat Nivavaaran alakoulun entisiin tiloihin. 
- Tilaohjelma on päivitetty viimeisimmän oppilasennusteen mukaisesti. Tämän johdosta luokkatilojen määrää on supistettu. 
- Liikuntatiloissa on keskitytty koulun ja varhaiskasvatuksen sekä tilojen iltakäytön tarpeisiin. Liikuntatilat ovat aiempaa esitystä pienemmät. 
- Koko kuntaa palvelevien, vaativan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten pienryhmät esitetään sijoitettavaksi Saaren kouluun ja Korkalovaaran kouluun. Perusteluna on, että pienemmät koulut palvelevat erityislapsia paremmin. Nivavaara-Napapiirin kouluun on nykyennusteiden valossa tulossa noin 1100 oppilasta, jos koulu aloittaa toimintansa vuonna 2024. 
- Nivavaaran koulun peruskorjaus on huomioitu.
- Hankkeiden laajuudet ovat pienentyneet koulukylävaihtoehdossa 1564 bruttoneliömetriä ja  uudis-erillisrakennusvaihtoehdossa 2845 bruttoneliömetriä.
- Hankkeiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat alkuperäisessä monitoimitalohankkeessa 41,35 milj. (alv.0%), koulukylävaihtoehdossa 36,0 milj. (alv.0%) ja uudis-erillisrakennusvaihtoehdossa 37,85 milj. (alv.0%). Hankkeiden kustannukset sisältävät rakentamisen investoinnin mukaan lukien peruskorjauksen, ensikertaisen kalustamisen, urheilukentän laajennuksen ja peruskorjauksen, purkukustannukset ja maa-alueen hyödyntämisen. Hankkeen kustannukset tarkentuvat hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Valmistelussa on todettu, että uudis-erillisrakennuksen pedagogiset ja toiminnalliset mahdollisuudet ovat monipuolisemmat ja yhtenäistä toimintakulttuuria palvelevat. Rakennusten yhdistyminen kulkutunnelin avulla tukee yhtenäisyyttä, tilojen yhteiskäyttöä ja helpottaa yhtenäisen toimintakulttuurin syntymistä. Uudis-erillisrakennukseen saadaan myös enemmän muuntuvia suljettuja, puoliavoimia ja avoimia oppimisympäristöjä kuin koulukylävaihtoehtoon. 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia