Sivistyslautakunta käsittelee: Sairaalakoulun hankesuunnitelma, perusopetuksen tuntijako ja uusien monitoimitalojen kalustus

Julkaistu 8.12.2023 15:01

Lainaanranta-kartta.jpg

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta kokoontuu torstaina 14.12. Lautakunta käsittelee muun muassa seuraavia asioita:

 1. Sairaalakoulun hankesuunnitelma

  Sairaalaopetusta antava Neljän tuulen koulu tarvitsee uudet tilat, ja uusi koulu on tarkoitus rakentaa Lapin keskussairaalan läheisyydessä olevalle metsäalueelle. Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi uuden koulun hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa määritellään muun muassa rakennushankkeen laajuus, tavoitteet ja toteutustapa. Uuden koulun on tarkoitus valmistua vuoden 2025 lopussa.

 2. Perusopetuksen tuntijaon muuttaminen

  Perusopetuksen tuntijako määrittelee, kuinka monta tuntia oppilas opiskelee kutakin oppiainetta viikossa. Valtioneuvoston asetuksessa perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (2023) määritetään valtakunnallinen vuosiviikkotuntien (VVT) minimimäärä, joka on 225 VVT. Kyseinen asetus tulee voimaan 1.8.2024. Opetuksen järjestäjä voi halutessaan lisätä vuosiviikkotuntimäärää.

  Rovaniemen kaupungissa vuosiviikkotuntimäärä on ollut 228, mikä tarkoittaa kolmea (3) vuosiviikkotuntia yli asetetun minimin. Kyseiset tunnit koostuvat A1 -kielestä (englanti), taito- ja taideaineista (musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta) alaluokilla 1-6.

  Nykyisessä hallitusohjelmassa on suunnitteilla kolmen (3) vuosiviikkotunnin lisäys alakoulun vuosiluokille luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamiseen. Lisäykset on suunniteltu toteutettavaksi paikallisin päätöksin. Tätä taustaa vasten paikallisen tuntijaon muuttaminen valtakunnallisen minimitason mukaiseksi antaa väljyyttä paikallisesti kohdentaa em. hallitusohjelman mukaiset mahdolliset lisäykset.

 3. Napsun ja Vaaranlammen monitoimitalojen irtokalusteiden kilpailutus

  Sivistyslautakunnan kokouksen koko esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla (linkki alla).