Etusivun uutislista

Sivistyslautakunta käsittelee Vaaranlammen kouluhanketta ja uuden päiväkodin perustamista

Julkaistu 21.1.2022 9:44

Lautakunnalle esitetään, että lautakunta päättäisi sijoittaa asukas-, nuoriso- ja kirjastotilat monitoimitalon yhteyteen.

Ilmakuva Vaaranlammen koulualueesta.

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta kokoontuu torstaina 27.1. käsittelemään muun muassa Vaaranlammen kouluhankkeen etenemistä ja uuden päiväkodin perustamista. Kokouksen esityslista on julkaistu, ja se löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Käytännössä lautakunta päättää siitä, tuleeko Vaaranlammen monitoimitaloon koulun, päiväkodin, neuvolan ja oppilasterveydenhuollon lisäksi myös asukas-, nuoriso- ja kirjastotilat vai sijoitetaanko ne erilliseen rakennukseen osoitteeseen Hillapolku 9. Valmistelussa on selvitetty molempia vaihtoehtoja. 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Antti Lassila esittää, että lautakunta päättäisi sijoittaa asukas-, nuoriso- ja kirjastotilat monitoimitalon yhteyteen.

Alueen nuorille suunnatun kyselyyn vastanneista 65 prosenttia piti Hillapolun palvelukeskusta parempana vaihtoehtona nuorisotiloille. Kirjaston asiakkaille suunnatun kyselyn perusteella 70 prosenttia vastanneista piti Hillapolkua mieluisampana sijaintina.

Monitoimitalovaihtoehdossa on kuitenkin tiettyjä etuja Hillapolun vaihtoehtoon nähden. Esimerkiksi: Oppilaat käyttäisivät kirjastoa enemmän, kun se sijaitsisi koulurakennuksessa. Kaikki monitoimitalon käyttäjät voivat hyödyntää nuorisotiloja koulupäivän aikana, ja lähiliikuntapaikka sijaitsisi nuorisotilojen välittömässä läheisyydessä. Monitoimitalo on myös hieman edullisempi, eikä kaupunki maksaisi vuokraa ulkopuolelle. Lisäksi monitoimitalon iltakäyttö lisää tilojen käyttöastetta ja rauhoittaisi koulun ympäristöä iltaisin ja viikonloppuisin.

Monitoimitaloon tulisi 7 380 neliötä ja kustannukset ovat arviolta noin 23,5 miljoonaa euroa. Kustannuksissa on huomioitu uudisrakentaminen, nykyisten rakennusten purkukustannukset ja kalustaminen.

Hanke on tarkoitus toteuttaa niin, että hankkeeseen julkisesti haettava toteuttaja pääsisi aloittamaan kohteen suunnittelun syksyn 2022 aikana, rakentaminen alkaisi keväällä 2023 ja hanke valmistuisi vuoden 2024 aikana.

Lautakunta käsittelee uuden päiväkodin perustamista


Sivistyslautakunta käsittelee myös esitystä uuden kuusiryhmäisen päiväkodin perustamisesta. Varhaiskasvatukseen on ollut ennakoitua enemmän hakijoita, ja siksi kaupunki on perustanut lisää päiväkotiryhmiä väliaikaiseen tarpeeseen Vaaranlammen entisen päiväkodin tiloihin. Päiväkotirakennus ja Vaaranlammen koulu on tarkoitus purkaa kesällä 2022. Tällöin lapset siirtyvät varhaiskasvatukseen niille alueille, joille heille on alun perin haettu paikkaa. Vuoden 2023 alussa Talvitielle Vennivaaraan perustetaan uusi kuusiryhmäinen päiväkoti. Näiden tilojen suunnittelu aloitetaan mahdollisimman pian.