Sivistyslautakunta kokoontuu – käsittelyssä koululaisten fyysisen toimintakyvyn mittaustulokset

Julkaistu 19.1.2023 15:32

Varsinkin 8.-luokkalaiset oppilaat suoriutuivat mittauksista erittäin hyvin viime vuoden tuloksiin nähden.

Liikuntasalissa kaksi koripalloilijaa osittain näkyvillä

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta kokoontuu torstaina 26.1.2023 vuoden ensimmäiseen kokoukseen. 

Lautakunta käsittelee muun muassa 5. ja 8.-luokkalaisille tehtyjen Move!-mittausten tuloksia. Move!-järjestelmässä mitataan fyysisiä ominaisuuksia sekä motorisia ja havaintomotorisia taitoja.

Rovaniemeläiset oppilaat suoriutuivat mittauksista vuotta aikaisempaan mittaukseen verrattuna hyvin. Varsinkin 8.-luokkalaiset oppilaat suoriutuivat viime vuoden tuloksiin nähden erittäin hyvin. Pojat suoriutuivat yhtä hyvin tai paremmin kaikilla osa-alueilla ja tytötkin yhtä hyvin tai paremmin yhtä viidestä osa-alueesta lukuunottamatta. Viidesluokkalaisten osalta on tulokset olivat hieman heikentyneet viime vuodesta, mutta eivät hälyttävästi.

Rovaniemen kaupungista Move! mittauksiin osallistui viime vuonna 697 viides- ja 688 kahdeksasluokkalaista, joista noin puolet tyttöjä ja puolet poikia.

Lautakunta saa mittausten tulokset tiedoksi. 

Sivistyslautakunnan kokouksen koko esityslista on julkaistu ja se löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki sivulle alla). 

Jaa sivu