Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin muutoksia – hoitajan vastaanotolle jatkossa maksutta

Julkaistu 18.5.2021 8:52

Asiakkaiden kuukausimaksut muuttuvat kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkailla.

Rovaniemen kaupungin perimiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.7.2021 alkaen. Taustalla on muuttuva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki. Tämä aiheuttaa seuraavia muutoksia. 

  1. Perusterveydenhuollon hoitajan vastaanottokäynnit ovat jatkossa maksuttomia kaikille kuntalaisille.

  2. Asiakkaiden kuukausimaksut muuttuvat kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkailla. Asiakkaille, jotka saavat palveluita kotiin tai asuvat asumispalveluissa, tehdään uudet maksupäätökset ja heiltä kysytään tarvittaessa lisätietoja. Kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät jatkossa yhdenmukaisin perustein. Maksut määritellään tarkemmin myönnettyjen palvelutuntien perusteella.

  3. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon maksut määritellään 1.7.2021 alkaen laissa, ja ne määräytyvät yhdenmukaisin perustein. Asiakasmaksu muuttuu nettotuloperusteiseksi ja on vähennysten jälkeen 85 prosenttia nettotuloista. Asiakkaalle on jäätävä käyttövaraa tehostetussa palveluasumisessa 164 euroa kuukaudessa ja laitoshoidossa 110 euroa kuukaudessa.

  4. Kaupunki järjestää palveluja myös palvelusetelillä. Ikäihmisten kotona asumista tukevien ja asumispalvelujen palvelustelin sääntökirjan päivityksessä tullaan huomioimaan, että asiakkaiden saamat palvelut ja niistä perittävät asiakasmaksut (omavastuut) määräytyvät samanlaisilla kriteereillä kaikissa keskenään verrattavissa palveluissa.

Asiakasmaksulain muutokset eivät koske vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten henkilöiden erityishuoltolain perusteella myönnettyjä asumispalveluita.

Perusturvalautakunnan päätös asiasta löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla). 


Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia