Etusivu>Palvelut>Kuntainfo>Projektit ja hankkeet>Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU), Kuntoutuskokeilu 13 – 17 vuotiaiden sosiaalisen vahvistamisen tukemisesta.
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Päättyneet projektit ja hankkeet

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU), Kuntoutuskokeilu 13 – 17 vuotiaiden sosiaalisen vahvistamisen tukemisesta.


  Aikataulu  1.4.2015 - 31.12.2017 
Kuvaus 

EU_ESR-logo-153x142px.jpgHanke kuuluu osana Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen (SOSKU) 2015–2017, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rovaniemellä hanke suuntautuu 13–17 -vuotiaisiin nuoriin ja keskittyy ehkäisevään työhön pääasiassa kouluympäristössä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rovaniemen kaupunki on 19.5.2014 hyväksymässään kaupunkistrategiassa sitoutunut ehkäisemään nuorten koulutuksen ja työn ulkopuolelle jäämistä edistämällä muun muassa palveluketjujen ja nivelvaiheiden toimivuutta sekä lisäämällä kuntoutuksen osuutta hoito- ja palveluketjuissa.

VipuvoimaaEU_2014-2020--log.jpgHankkeessa pyritään kehittämään yhdessä nuorten kanssa, nuorten näköinen asiakaslähtöinen rajapinnat ylittävä sosiaalisen vahvistamisen tuen malli. Mallin suunnittelu ja pilotointi tapahtuu Rantavitikan peruskoulussa, Yläkemijoen peruskoulussa ja Sairaalakoulussa oppilaiden, heidän huoltajiensa, lähiverkoston, henkilöstön ja hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen keskiössä on asiakaslähtöinen palvelumuotoilu, jota toteutetaan muun muassa nuorten kuulemisella ja yhteisöllisellä toiminnalla kouluympärisössä. Malliin sisältyy työkalujen kehittäminen yhdessä verkoston kanssa asiakkuuksien tunnistamiseen sekä asiakastyöhön. Hankkeessa on tarkoitus myös luoda opetussuunnitelmasisältöä ja materiaalia. Mallia kehitetään käytännössä testaamalla sekä kehittämällä sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä. Kehittämistä ja testausta tehdään yhdessä nuorten ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

13 – 17 -vuotiaiden nuorten sosiaalista vahvistamista pyritään tukemaan seuraavilla alueilla:

 • - positiivisen minäkuvan vahvistaminen (kehonkuva, oppimisminäkuva jne.)
 • - myönteisten kouluttautumisen valmiuksien lisääminen
 • - koulumielekkyyden lisääminen
 • - sosiaalisten taitojen tukeminen
 • - elämänhallintataitojen tukeminen
 • - vuorovaikutustaitojen tukeminen

Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena on saada asiakaslähtöinen rajat ylittävä malli sosiaalisen vahvistamisen tukemisesta ja kokemuksia mallin toteuttamisesta ja sen tuottamista tuloksista. Uuden tiedon saaminen siitä, miten ja minkälaisin toimenpitein ja yhteistyön keinoin 13 – 17 vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saadaan osalliseksi peruskoulussa ja minkälaisissa oppimisympäristöissä osallisena pitäminen näyttäisi parhaiten onnistuvan. Tavoitteena on uusien keinojen löytyminen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistamiseksi sekä uuden tiedon saamiseksi nuorten elämänhallintataitojen, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta. Tavoitteisiin kuuluu myös näytön saaminen asiakaslähtöisestä palvelumuotoilusta, nuorten myönteisistä kouluttautumisen valmiuksista ja koulunkäynnin mielekkyydestä sekä rajapintoja ylittävästä monialaisesta yhteistyöstä.

Pitkän aikavälin tuloksena tavoitellaan koulupudokkaiden määrän vähenemistä, koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrän väheneminen, koulumenestyksen paraneminen, nuorten sosiaalisten-, ja vuorovaikutus- ja elämänhallintataitojen paraneminen, nuorten myönteisen minäkuvan ja oppimisminäkuvan vahvistuminen ja nuorisotyöttömyyden väheneminen. Tavoitteena on saada kehitetyt työkalut ja mallit osaksi opetussuunnitelmaa koulujen käyttöön.

Päätösnumero   
Vastuuhenkilö

Irmeli Vähäaho, Erityisopetuksen koordinaattori/tiimiesimies, 040 0950162

Toimijat

Rovaniemen kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 

Yhteyshenkilö 

Suvi Hietanen, vastaava projektisuunnittelija / koulukuraattori
050 3758967, suvi.hietanen@rovaniemi.fi

Mikko Sipola, Sosiaaliohjaaja / projektiassistentti
050 4652381, mikko.sipola@rovaniemi.fi

Kokonaiskustannukset   

383 023 € 
 

Rahoitus

Hanke toteutetaan ESR – rahoituksella  
 

KP: kustannuspaikka ja hankenumero   
Hallinnointi

Rovaniemen kaupunki, strateginen kehittäminen/suunnittelu

 

  roi_vaakuna_2006