• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sosiaalityöntekijä

13.9.2011 12:21

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa lasten ja perheiden tehtäväalueella on haettavana

lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka

lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun moniammatillisessa tiimissä. Tarjoamme haasteellisen tehtävän kehittämismyönteisessä työyhteisössä, jossa työtä kehitetään mm. Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen hankkeissa ja toimitaan monipuolisessa yhteistyössä Lapin yliopiston ja erityisesti sen sosiaalityön laitoksen kanssa. Valintaa tehdessämme arvostamme hyvää lastensuojelun osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja innostunutta työotetta.
Tehtävään kuuluu osallistuminen sosiaalipäivystyksen takapäivystyksen päivystysrenkaaseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Hakuaika päättyy 27.9.2011.

Lisätietoja antavat:
lastensuojelun johtaja Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi(at)rovaniemi.fi
p. 040-723 5709
ja
johtava sosiaalityöntekijä Niina Lakkala
niina.lakka.a(at)rovaniemi.fi
p. 050-315 1259