Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Sosiaalityöntekijän virka perheneuvolassa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sosiaalityöntekijän virka perheneuvolassa

11.4.2014 14:30

Rovaniemen kaupungin perheneuvolassa on haettavana uusi

sosiaalityöntekijän virka

Perheneuvola sijaitsee Perhepalvelukeskuksessa yhdessä muiden lasten- ja perheiden palvelujen kanssa. Perheneuvolassa on johtavan psykologin virka, viisi psykologin virkaa, viisi sosiaalityönte-kijän virkaa ja yksi toimistosihteerin toimi. Työryhmällä on käytettävissä lastenpsykiatrian erikois-lääkärin palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3§:n mukainen ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Virkaan valitulta edellytetään kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai muu vastaava koulutus.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaiset.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoit-teessa www.rovaniemi.fi/rekry. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voit toimittaa hakemuksen postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216 , 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Pyydämme huomioimaan, että myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakuaika päättyy 2.5.2014 klo 15.00.

Lisätietoja :
johtava psykologi Marja Nuortimo 040 838 3126
s-postiosoite: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi