Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Suunnittelutarveratkaisu 13.2.2020
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Suunnittelutarveratkaisu 13.2.2020

13.2.2020 13:00

Kaavoitus JULKIPANOLISTA
Markku Pyhäjärvi
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
13.2.2020 17.2.2020

Pykälä                                                                                                                                               Luvan tunnus
______________________________________________________________________________________________________

1

698-409-1-5 ROVANIEMI
Ounasjoen itäpuolentie 476
96900 SAARENKYLÄ

Maanomistajat hakevat lupaa omakotitalon rakentamiselle Ounasjoen itäpuolentielle. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa 250 k-m²:n suuruinen omakotitalo ja 80 k-m²:n autosuoja ja 20 k-m²:n saunatupa.

698-2020-10

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 2.3.2020 )

____________________________________________________________________________________________

Muutoksenhaku:    

Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221

_______________________________________________________________________________________________________

(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.