Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Suunnittelutarveratkaisut 12.11.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Suunnittelutarveratkaisut 12.11.2019

11.11.2019 9:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Kaavoitus
Markku Pyhäjärvi
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
08.11.2019 12.11.2019
______________________________________________________________________________________________

Pykälä Luvan tunnus
______________________________________________________________________________________________


11 698-401-18-98   KORKALO 698-2019-835
Valajaskoskentie
97130 HIRVAS

Maanomistajat hakevat suunnittelutarveratkaisupäätöstä omistamalleen tilalle
698-401-18-98. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa kahden asunnon hirsirakennus,
jonka yhteyteen tulee saunarakennus, autokatokset sekä autotalli. Rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala on 430 k-m2.

12 698-408-32-8-M601   OUNASJOKI 698-2019-859
Sinettälammentie
97220 SINETTÄ

Maanomistajat hakevat suunnittelutarveratkaisupäätöstä tilasta 698-408-32-8
erotetulle kahden hehtaarin määräalalle. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa 200 k-m2
omakotitalo ja 55 k-m2 autotalli. Lisäksi maanomistajat aikovat rakennuttaa 50 k-m2
saunarakennuksen viereiselle määräalalle.


(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 25.11.2019 )
____________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:     
Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221
_______________________________________________________________________________________________________
(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.